Rechten bewoners zorginstelling vastgelegd

Recht op de regie over het eigen leven. Dat is de kern van de Beginselenwet zorg. Het kabinet wil hierin concrete rechten opnemen voor bewoners van zorginstellingen.

Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer waarmee de ministerraad heeft ingestemd, op voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS).

Rechten van bewoners
Voorbeelden van rechten in de Beginselenwet zijn onder andere:
– Dagelijkse lichamelijke hygiëne;
– Gezond en voldoende eten en drinken;
– Een schone, verzorgde eigen kamer;
– Respectvolle bejegening;
– Mogelijkheid tot het beleven van godsdienst, levensovertuiging of seksuele geaardheid;
– Zinvolle daginvulling, beweging en dagelijkse buitenlucht.
– Aandacht voor ontwikkeling en ontplooiing.

Zorgplan
In het zorgplan dat de instelling met de bewoner opstelt moeten de rechten worden vertaald in persoonlijke afspraken.

De meeste zorginstellingen nemen de wensen van hun cliënten ook nu al als uitgangspunt. Maar door dit wettelijk vast te leggen, wil het kabinet bereiken dat het zorgplan daadwerkelijk op basis van dialoog tot stand komt. Als daarvoor onvoldoende tijd is, moet de leiding van een zorginstelling daarin verandering brengen.

Het wetsvoorstel gaat naar verwachting in het voorjaar van 2011 voor advies naar de Raad van State.

Plaats een reactie