Rechtbank wijst eisen van VPHuisartsen af

Over de (on)rechtmatigheid van het LSP, het landelijk elekronische netwerk voor uitwisseling van medische persoonsgegevens, is woensdag 23 juli 2014 door de rechtbank te Utrecht uitspraak gedaan.

De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen was hierover in februari 2013 een rechtszaak gestart tegen VZVZ, de beheerder van het LSP. De rechtbank wees de eisen van VPHuisartsen af waarin om stopzetting werd gevraagd van de verdere LSP-activiteiten door VZVZ.

VPHuisartsen stelt dat de wegen van de rechterlijke macht soms ondoorgrondelijk zijn maar is er kennelijk volgens de wet niets mis als artsen en patiënten worden opgezadeld met een elektronisch uitwisselingssysteem dat ze niet willen.

Einde beroepsgeheim
“Na de onbegrijpelijke uitspraak over Zwarte Piet, nu een uitspraak die in feite het definitieve einde van het beroepsgeheim inluidt. Nadat de politiek de vrije artsenkeuze om zeep lijkt te willen brengen, besluit de rechter dat ook het beroepsgeheim niet langer bescherming behoeft. Wat is er aan de hand in Nederland?” vraagt de huisartsenvereniging zich af.

Hoger beroep
Daar deze uitspraak van de rechtbank volstrekt niet verwacht werd, zal VPHuisartsen zich eerst verdiepen in de argumenten en overwegingen die ten grondslag liggen aan de rechterlijke uitspraak. Vervolgens zal besloten worden over eventuele vervolgstappen waaronder het starten van een hoger beroep.

“De rechtbank mag dan hebben vastgesteld dat het LSP niet onrechtmatig is maar dat betekent niet dat het er ook moet komen. We rekenen erop dat patiënten zo verstandig zijn zich niet aan te melden voor dit LSP-systeem. Daar lijkt het overigens ook al op met het zeer geringe aantal aanmeldingen (nog geen 15%) voor uitwisseling van de huisartsendossiers. Als VPHuisartsen willen we ons blijven inzetten voor een veilig en zinnig alternatief dat aan de eisen van de menselijke maat voldoet”, aldus de woordvoerder van VPHuisartsen.

Plaats een reactie