Reactie petitie Fier Fryslân

Het voortbestaan van opvang voor slachtoffers van loverboys en eergerelateerd geweld is niet in het geding. Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle groepen kwetsbare burgers die te maken hebben met geweld in huiselijke kring, zoals slachtoffers van loverboys en eergerelateerd geweld.

Dit schrijft staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) aan de Tweede Kamer als reactie op de petitie van Fier Fryslân.

Gemeenten moeten adequate hulp en opvang voor slachtoffers regelen in het kader van de compensatieplicht in de Wmo. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten trekt voor de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties de komende jaren meer geld uit. Het budget loopt op van €22 miljoen in 2012 tot meer dan €34 miljoen in 2014. Hiermee wordt onder meer het nieuwe stelsel voor opvang van meisjes en vrouwen gerealiseerd.

Er wordt extra geïnvesteerd en niet gekort zoals de petitie van Fier Fryslân verondersteld. De petitie veronderstelt ook dat alle groepen in generieke instellingen worden opgevangen en koppelt dat aan de suggestie dat gespecialiseerde zorg daarmee zou vervallen. Ook deze veronderstelling is onjuist.

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten heeft de VNG en Federatie Opvang gevraagd om een voorstel te doen over hoe de gemeenten vanaf 2015 de opvang van slachtoffers van loverboys en eergerelateerd geweld gaan organiseren. Instellingen zoals Fier Fryslân en De Bocht hebben deze expertise. Zij worden betrokken bij dit proces. De Federatie Opvang heeft aangegeven vertrouwen te hebben in dit proces.

Plaats een reactie