Reactie KWF op Inspire2Live

KWF Kankerbestrijding heeft kennis genomen van het aftreden van het bestuur van Inspire2Live. Van de subsidie van 3 miljoen euro die toegezegd is voor het programma Understanding Live is tot nu toe 1,6 miljoen euro betaald aan Inspire2Live.

Ondanks het aftreden van het bestuur blijft KWF van Inspire2Live een door de accountant goedgekeurde verantwoording eisen over dit bedrag. KWF zal de nog niet besteedde subsidiegelden terugvorderen. Uiteraard wordt het resterende deel van de subsidie (1,4 miljoen euro) niet overgemaakt aan Inspire2Live.

KWF Kankerbestrijding betreurt de recente ontwikkelingen rond betalingen aan Coen van Veenendaal en het gebrek aan resultaat van het programma Understanding Live ten zeerste. Dit is in de eerste plaats slecht voor de patiënten die hopen op een grotere overlevingskans en een betere kwaliteit van leven.

Dit is ook slecht voor alle mensen die zich vrijwillig inzetten voor kankerbestrijding – de fietsers en sponsoren van Alpe d’HuZes en de collectanten en donateurs van KWF Kankerbestrijding. Wij begrijpen dat deze incidenten – door wie dan ook veroorzaakt – bij hen vraagtekens oproepen.

Maar wij vertrouwen er op dat een traditie van bijna 65 jaar collecteren niet wezenlijk te lijden zal hebben van dit incident. Vooral omdat er geen relatie is tussen de besteding van collectegelden en de besteding van Alpe d’HuZes-gelden. De, grotendeels dankzij collectegelden, geboekte resultaten van de afgelopen 65 jaar zijn groot:

– De overlevingskans steeg van 25% in 1949 naar ruim 60% nu (vijfjaarsoverleving)
– Gerenommeerde wetenschappers, o.a. van het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam, stellen dat binnen afzienbare tijd de overgrote meerheid van alle kankervormen niet langer dodelijk is.
– De kwaliteit van zorg is enorm verbeterd en kanker is bespreekbaar geworden (van ‘K’ naar kanker).

Wij roepen iedereen op om gul te geven aan de collectant, die zich volledig belangeloos inzet. Juist in deze tijden verdienen zij en de strijd tegen kanker uw steun.

De collecteweek van KWF Kankerbestrijding is van maandag 2 tot en met zaterdag 7 september 2013.

Plaats een reactie