Reactie kabinet op rapport commissie Q-koorts

Het kabinet neemt de aanbevelingen van de commissie-Van Dijk, die het Q-koortsbeleid in Nederland heeft onderzocht, over.Dit schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer.

Door de Q-koorts zijn veel mensen in Nederland ziek geworden, sommige ernstig of langdurig. Dit heeft grote gevolgen voor het leven van deze mensen en hun omgeving. Ook de gevolgen voor getroffen geitenhouders en hun gezinnen zijn groot. Het kabinet betreurt dat zeer.

De aanbevelingen van de commissie-Van Dijk worden verankerd in het overheidsbeleid voor de bestrijding van dierziektes die op mensen kunnen overgaan.

Conclusies
De belangrijkste conclusies van de commissie, en de reactie van het kabinet daarop, zijn:

– De overheid had doortastender moeten optreden. Al kan niet met zekerheid worden gezegd dat de uitkomst en het ziektebeloop dan anders was geweest. Het kabinet onderkent deze constateringen volledig en trekt hieruit lessen voor de toekomst.

– De samenwerking tussen humaan en veterinair deskundigen is cruciaal. Er zijn inmiddels stappen gezet om dit te verbeteren. Dit zal de komende jaren verder worden uitgebouwd.

– De overheid had transparanter moeten zijn. Door dilemma’s en onzekerheden niet te delen met patiënten, burgers en boeren, is juist meer onzekerheid en onrust ontstaan. Het kabinet deelt de conclusie. In de toekomst zal de sector structureler worden betrokken.

– Het Rijk had de regie bij de bestrijding van Q-koorts eerder moeten overnemen van de regio. Bij een volgende uitbraak van een infectieziekte wordt samen met de regio bekeken of die de bestrijding aankan.

Plaats een reactie