Reactie IGZ op artikel Metro

Metro meldde vandaag dat Zorgbelang Noord-Holland zich erover verbaast dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg nog geen klacht heeft ingediend over orthopeed De Bruin bij het Medisch Tuchtcollege. Hieronder volgt een reactie van de inspectie.

Hoewel de Inspectie voor de Gezondheidszorg begrijpt dat Zorgbelang zo snel mogelijk duidelijkheid wil voor de patiënten die zij vertegenwoordigt, is het voor zowel de patiënt als voor de arts van belang iedere klacht zorgvuldig te beoordelen. Dit wordt op dit moment gedaan door een onafhankelijke commissie waarin onder meer 4 orthopedisch chirurgen zitten. Deze commissie zal in ieder individueel geval een uitspraak doen of dhr. de Bruin heeft gehandeld tegen de binnen de beroepsgroepen geldende normen en richtlijnen. De inspectie wacht op dit oordeel, voordat zij zelf kan beoordelen of er maatregelen tegen deze arts moeten worden genomen en zo ja, welke dit dan zijn.

Het klopt niet dat de orthopeed, zoals in de media wordt gesuggereerd ‘gewoon zijn gang kan gaan’. De inspectie heeft ervoor gezorgd dat hij niet werkt en heeft bovendien met hem de nadrukkelijke afspraak dat hij dit ook niet gaat doen zolang de onderzoeken lopen. Er is dus geen direct gevaar voor de patiënt. De inspectie vindt het niet juist dat de arts in de media op dit moment al wordt veroordeeld, terwijl er nog geen afgerond onderzoek is dat aantoont dat de arts medisch inhoudelijk heeft gedisfunctioneerd. Mocht dat blijken, dan zal de inspectie de juiste maatregelen nemen. Dit kan gaan om tuchtrechtelijke, maar ook om strafrechtelijke maatregelen.

Plaats een reactie