Reactie Boaborea op FNV-rapport “Ziekmakende verzuimbureaus”

Privacy van de werknemer en het zorgvuldig omgaan met medische gegevens is een groot goed, dat door bedrijfsartsen en arbodiensten wordt bewaakt en conform de wet- en regelgeving wordt nageleefd. Werkgevers doen er goed aan enkel zaken met gecertificeerde arbodiensten te doen.

Het rapport van FNV Bondgenoten “Ziekmakende verzuimbureaus” bevestigt dit. Ook een scherper toezicht door Inspectie SZW zal helpen. Niet alleen op het sluiten van een contract met bedrijfsarts of arbodienst door de werkgever, maar ook als er misstanden zijn.

Privacy van de werknemer is geen nieuw issue voor de branche. Als een werknemer verzuimt, is goede communicatie tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en andere professionals van belang. Of er nu sprake is van medische of andere oorzaken van verzuim, het is belangrijk dat er zorgvuldig – conform wet- en regelgeving – met gegevens wordt omgegaan.

Arbodiensten merken dat er in de praktijk veel vragen leven bij werkgevers en werknemers over wat wel en niet mag. De wet- en regelgeving behoeft nadere toelichting. Daarom hebben Boaborea en de beroepsvereniging van bedrijfsartsen, NVAB, vorig jaar een document opgesteld hoe om te gaan met privacy van de werknemer en de medische gegevens bij verzuim.

Meer informatie
Boaborea, Leidraad Bedrijfsarts en privacy

Plaats een reactie