Rapportage ‘Meld je misstand Cordaan’

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft op 2 juli 2011 de rapportage ‘Meld je misstand Cordaan’ in ontvangst genomen. Dat gebeurde tijdens een manifestatie van Abvakabo FNV in Amsterdam. De rapportage bevat meldigen van medewerkers die zich zorgen maken over de kwaliteit van de ouderenzorg bij Cordaan.

De inspectie neemt de signalen van de medewerkers uiterst serieus en zal deze gebruiken in haar toezicht op deze Amsterdamse zorginstelling. Op woensdag 29 juni vond al een gesprek plaats met Cordaanmedewerkers.

Meldingen zeer welkom bij inspectie, ook anoniem
Tot nu toe ontving de inspectie nauwelijks meldingen van medewerkers over Cordaan. Daarom is de IGZ ook blij met deze rapportage waarin bijna 300 meldingen staan beschreven. De inspectie hoort graag meldingen, klachten of signalen van medewerkers over de kwaliteit van zorg. Deze zijn voor de inspectie heel belangrijk omdat ze (kunnen) duiden op structurele problemen. Medewerkers kunnen daarom altijd terecht bij de inspectie, ook anoniem als dat nodig is.

Afgelopen woensdag heeft de inspectie een gesprek gehad met medewerkers van Cordaan over de rapportage. De meldingen in de rapportage zijn voor de inspectie aanleiding om hier extra aandacht aan te besteden tijdens de al geplande aangekondigde en onaangekondigde inspectiebezoeken aan Cordaan.

Extra aandacht inspectie voor ouderenzorg
Een van de onderwerpen waar de inspectie extra aandacht aan besteedt in 2011 is de zorg voor ouderen. Het kabinet heeft hier extra geld voor beschikbaar gesteld; dat was afgesproken in het regeerakkoord. Dat maakt het voor de inspectie mogelijk om dit jaar en volgend jaar van alle zorgconcerns in Nederland een groot aantal verpleeg- en verzorgingshuizen te bezoeken. Dat gebeurt deels aangekondigd, maar zeker ook onaangekondigd.

Meldpunt ouderenmishandeling in de zorg
Daarnaast opende de inspectie onlangs het Meldpunt ouderenmishandeling in de zorg: 088 – 120 50 50. Slachtoffers en hun naasten, zorgprofessionals en bestuurders van zorginstellingen kunnen hier ouderenmishandeling door medewerkers van zorginstellingen melden. Het opzetten van het meldpunt is een van de actiepunten die staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS eerder dit jaar aankondigde in haar actieplan “Ouderen in veilige handen”.

Overigens kunnen medewerkers van zorginstellingen ook met meldingen op andere gebieden terecht bij de inspectie. Als zij zich zorgen maken over mogelijke gevolgen, kan dat ook anoniem.

Plaats een reactie