Rapport Ab Klink sluit aan bij lijn zorgverzekeraars

1
912

Focus op kwaliteit in de zorg voorkomt onnodige behandelingen, vermijdbare zorg en complicaties en beperkt de jaarlijkse groei van de zorgkosten. Dat concludeert adviesbureau Booz & Company in het gepubliceerde onderzoek ‘Kwaliteit als medicijn’. ZN is blij dat het belang van het systematisch en versterkt inzetten op kwaliteit door dit rapport onderstreept wordt. Dit sluit aan bij de lijn die Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de zorgverzekeraars reeds hebben ingezet.

ZN voert namens de zorgverzekeraars een kwaliteitsprogramma uit dat de beschikbaarheid van betrouwbare en eenduidige kwaliteitsgegevens in de zorg bevordert. Het werken aan kwaliteitsverbetering van de zorg is nodig en biedt ook kansen. Kwaliteit en doelmatigheid gaan vaak hand-in-hand. De zorgverzekeraars willen met het programma de kwaliteit van de zorg transparant maken voor hun verzekerden.

Praktijkvariatie
ZN heeft – samen met Vektis en ondersteund door KPMG Plexus – eerder dit jaar onderzoek gedaan naar kwaliteit en kosten van de geleverde zorg op het gebied van COPD en astma, CVA en geboortezorg. De onderzoeksresultaten leveren relevante informatie op die als basis kunnen dienen voor het gesprek tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. De uitkomsten kunnen ook worden gebruikt om met elkaar in discussie te gaan over de gevonden verschillen in zorglevering (praktijkvariatie). In 2011 heeft ZN de praktijkvariatie in de medisch specialistische zorg voor twaalf aandoeningen in kaart gebracht.

DICA
Ook steunt ZN het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) in de ontwikkeling van tien klinische registraties. ZN stelt de komende drie jaar namens de zorgverzekeraars middelen beschikbaar om klinische registraties verder te ontwikkelen voor onder andere slokdarm-, maag-, borst- en longkanker en nieuwe registraties op te zetten.

Parkinsonnet
Een ander initiatief van ZN op het gebied van kwaliteitsverbetering is de financiële ondersteuning van Parkinsonnet. De ondersteuning volgt op een onderzoek onder 20.000 patiënten dat ZN in het najaar van 2011 liet uitvoeren. Daaruit bleek dat ParkinsonNet bewijst dat een betere organisatie van de zorg voor Parkinsonpatiënten leidt tot grote kwaliteitswinst en een forse kostenbesparing.

1 REACTIE

  1. Helemaal eens met het feit dat de patient in zijn afhankelijke positie wel extra steun kan gebruiken in de spreekkamer. Moet dat echter van degene komen van wie hij ook afhankelijk is voor behandeling? (pijler 2).

    Het rapport is een stevige onderbouwing bij onder andere het nut van persoonlijke kortdurende begeleiding van (nieuwe) patienten (empowerment). Ondersteuning bij communicatie in de spreekkamer. Wat wil je als patient zelf (bewustwording), hoe vertel ik dat de arts en zorg ik dat er naar mijn overwegingen geluisterd wordt (communicatie), en kunnen we samen de beste beslissing nemen (gezamenlijke besluitvorming)?

    Wij bieden deze professionele persoonlijke begeleiding van patiënten. Dit wordt nu slechts door 1 zorgverzekeraar vergoed (Kiemer). Dat zou toch door alle verzekeraars vergoed moeten worden, of standaard aangeboden door ziekenhuizen? Als we echt willen dat er ook ets verandert in de houding van patienten? Beter begrepen worden en dus meer betrokken zijn? Voor meer info over methodiek, training en onderzoek, zie onze website.

    http://www.stichtingtinkerbell.nl