Radioactief iothalamaat nauwkeurig bij meting nierfunctie

Wieneke Michels vergeleek niervervangende therapie met conventionele buikvliesdialyse (continu ambulante peritoneale dialyse: CAPD) en met buikvliesdialyse met behulp van een machine (automatische peritoneale dialyse: APD).

Er bleken geen verschillen in overleving, kwaliteit van leven en buikvliestransport. Wel ging de restnierfunctie sneller verloren bij de patiënten die waren begonnen met APD.

Michels onderzocht ook verschillende methoden om de nierfunctie te meten en te schatten. Het meest nauwkeurig bleek radioactief iothalamaat en hippuran waarbij wordt gecorrigeerd voor inaccurate urineverzameling.

Bij patiënten in het laatste stadium van nierfalen is het raadzaam de 24-uurs uitscheiding van creatinine en ureum te gebruiken om de nierfunctie te meten.

Promotiegegevens
Promotie: Mw. W.M. Michels/ Geneeskunde
Proefschrift: Peritoneal dialysis modalities and GFR estimation
Promotor: dhr. prof. dr. R.T. Krediet
Datum: Vrijdag 21 januari 2011, 13:00 uur
Locatie: Aula van de UvA, Singel 411, 1012 WN Amsterdam

Plaats een reactie