Radicale kentering in behandeling Parkinson

Patiënten met Parkinson moeten eerder medicijnen krijgen. Dat staat in de eerste multidisciplinaire richtlijn Parkinson. Hersenchirurgie is bovendien geen sciencefiction meer, maar onderdeel van het behandelingsarsenaal.

Het wachten met het inzetten van medicijnen bij patiënten met de ziekte van Parkinson berust op ongefundeerde angst bij artsen, stelt prof. Bas Bloem, hoogleraar Neurologie en voorzitter van de richtlijncommissie, deze week in een artikel in Medisch Contact. ‘Het idee bestond dat hoe vroeger begonnen werd medicatie, hoe eerder ernstige bijwerkingen en complicaties ontstonden en het middel zijn effect verloor.’

Uit de in de richtlijn opgenomen wetenschappelijke literatuur blijkt dat de verergering van de klachten en verminderde werking van medicijnen in de latere fases door de ziekte zelf komt. ‘We moeten die medicijnen dus niet oppotten bij mensen met klachten die hen nú beperken in het dagelijks leven. Het nieuwe inzicht is dat we bekijken wat de functionele beperkingen zijn, en die behandelen we optimaal. Dat is een radicale kentering in de behandeling.’

Parkinson staat na dementie en slokdarmkanker op de derde plaats als het gaat om ‘verlies aan kwaliteit van leven’. Toch is het vooruitzicht van patiënten beter dan twintig jaar geleden. Verbeterd inzicht over wat er spaak loopt in het zenuwstelsel bij Parkinson, leidt tot nieuwe en verbeterde behandelingen, waaronder diepebreinstimulatie middels hersenchirurgie. Hierbij worden elektrodes in de hersenen geplaatst en met een pacemaker gestimuleerd. Voor een deel van de patiënten is dit geschikt.

Parkinson is veel complexer dan vaak wordt gedacht. De ziekte wordt niet alleen gekenmerkt door bewegingsstoornissen maar ook door cognitieve en psychiatrische stoornissen. Klachten als flauwvallen, incontinentie en obstipatie horen ook bij het ziektebeeld. Aan de multidisciplinaire richtlijn hebben dan ook zeventien verschillende disciplines meegewerkt. Ook de patiënten waren betrokken bij het opstellen ervan.

De multidisciplinaire richtlijn ‘Ziekte van Parkinson’ staat donderdag 26 november centraal in een interactieve webtelevisie-uitzending van MCtv. Neuroloog Bas Bloem zal hier met een neurochirurg, huisarts, specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts), parkinsonverpleegkundige en logopedist discussiëren over onder meer aanvullend onderzoek bij twijfel aan de diagnose, het concentreren van expertise, de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren en de rol van de parkinsonverpleegkundige. Ook de kant van de patiënt wordt hierbij belicht. Medisch Contact-hoofdredacteur Ben Crul presenteert de uitzending.

De webtv-uitzending geldt als nascholing voor artsen, maar patiënten en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom te participeren. Kijk op www.medischcontact.tv voor meer informatie.

Plaats een reactie