Radboudumc maakt meer uitkomsten behandeling van kanker openbaar

Het Radboudumc maakt op Wereldkankerdag opnieuw cijfers bekend over de uitkomsten van de behandeling van kanker. Dit keer betreft het cijfers van elf vormen van kanker, waaronder borst-, huid-, prostaat- en darmkanker. Daarnaast worden de ervaringen van patiënten met kanker openbaar gemaakt. Zo kunnen mensen de juiste informatie vinden over hun ziekte.

Het Radboudumc gebruikt deze cijfers om zichtbaar te maken welke kwaliteit het levert, maar ook om de zorg verder te verbeteren. Het Radboudumc is het eerste ziekenhuis in Nederland dat de uitkomsten van de behandeling van kanker presenteert.

Al eerder publiceerde het Radboudumc cijfers over de uitkomsten van de behandeling van longkanker en kanker van de vrouwelijke geslachtsorganen. Nu komen daar de uitkomsten van elf vormen van kanker bij. Het gaat om borstkanker, huidkanker, blaaskanker, nierkanker, prostaatkanker, zaadbalkanker, slokdarmkanker, dikkedarmkanker, endeldarmkanker , alvleesklierkanker en schildklierkanker. De cijfers die het Radboudumc presenteert, zijn verzameld door de Nederlandse Kankerregistratie van het Integraal kankercentrum Nederland (IKNL).

Patiëntervaringen
Behalve de overlevingscijfers maakt het Radboudumc ook de ervaringen van patiënten bekend. In 2013 is aan patiënten met kanker gevraagd wat hun ervaringen zijn met de zorg bij kanker. Hierbij zijn ook de ervaringen van patiënten met sarcomen, hoofd-halstumoren en lymfeklierkanker meegenomen. Het Radboudumc heeft gebruik gemaakt van de CQ index Zorg voor kankerpatiënten, een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de ervaringen van patiënten met bejegening van zorgverleners, informatievoorziening en de mate van eigen inbreng. De resultaten gebruikt het Radboudumc om de zorg verder te verbeteren.

Kwaliteit zichtbaar maken
Het Radboudumc is een academisch centrum voor patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en wil zich sterk maken en voorop lopen in de ontwikkeling van innovatieve, duurzame en betaalbare gezondheidszorg. Onze missie is dan ook: ‘to have a significant impact on healthcare’. Die missie willen we onder meer verwezenlijken met aantoonbaar onderscheidende kwaliteit. Met het openbaar maken van deze cijfers, laten we zien wat we aan kwaliteit leveren.

Het Radboudumc vindt het belangrijk dat patiënten de juist informatie kunnen vinden over de behandeling. De kwaliteit van de zorg is nu nog niet inzichtelijk, dus ook niet te vergelijken. Wanneer meer ziekenhuizen de uitkomsten van de behandeling van kanker openbaar maken, wordt de kwaliteit van de zorg voor de patiënt met kanker er in heel Nederland beter van.

Het ziekenhuis is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kanker. Met 20.000 patiëntbezoeken per jaar behoort het tot de grootste oncologische centra van Nederland. Jaarlijks worden 9.000 nieuwe patiënten met kanker behandeld in het Radboud. Alle professionals binnen het Radboudumc Centrum voor Oncologie zijn betrokken bij patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Dit leidt tot synergie, het delen van kennis en beste zorg voor nu en in de toekomst.