Radboud start behandeling van late effecten na kinderkanker

Tussen 2011 en 2013 roept het Radboud Universitair Oncologisch Centrum (RUCO) 1800 patiënten uit Zuidoost-Nederland op, die langer dan vijf jaar geleden zijn behandeld voor kinderkanker.

Later-team Radboud
Veel kinderen overleven kanker, maar krijgen vaak jaren later last van de negatieve effecten van hun behandelingen, zoals hartschade, nierschade of vruchtbaarheidsproblemen. Het RUCO heeft het multidisciplinaire LATER-expertiseteam in het leven geroepen om de kinderen van toen te screenen en negatieve gevolgen op te sporen en te behandelen.

Vast staat dat bij een significant aantal overlevenden na de behandeling, vaak vele jaren later, gezondheidsproblemen ontstaan, waarvoor verwijzing naar andere specialismen noodzakelijk is. Het LATER-team van het UMC St Radboud kiest voor een multidisciplinaire aanpak voor het opbouwen van kennis en voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. ‘Hiermee gaan we een stap verder dan de landelijke voorschriften van de SKION, de Stichting Kinderoncologische Centra Nederland,’ aldus kinderoncoloog dr. Jacqueline Groot van het UMC St Radboud. ’Omdat het vaak nieuwe problemen betreft is het belangrijk dat specialisten gezamenlijk expertise opbouwen om deze klachten te behandelen. Met meer inzicht in de late effecten willen we de huidige kankerbehandelingen aanpassen om deze effecten in de toekomst te voorkomen.’

Een deel van de patiënten die de LATER-polikliniek gaan bezoeken, is inmiddels volwassen. Daarom bestaat het expertiseteam uit specialisten voor kinderen èn volwassenen, zoals (kinder)oncologen, (kinder)cardiologen, (kinder)endocrinologen, (kinder)neurologen, (kinder)orthopeden, (kinder)psychologen, neuropsychologen, gynaecologen, mammacarespecialisten.

Toekomstplannen
Op termijn wil het LATER-team de zorg uitbreiden naar mensen die op jong-volwassen of volwassen leeftijd, en eveneens langer dan vijf jaar geleden, behandeld zijn voor kanker. Ook verbreding van wetenschappelijk onderzoek, het opstellen van behandelprotocollen voor veel voorkomende late effecten en educatie van de tweede en eerste lijn behoren tot de ambities van het expertiseteam.

Plaats een reactie