Radboud-satelliet oncologie Boxmeer jaar eerder van start

Het Radboud Universitair Centrum voor Oncologie (RUCO) opent in april 2011 haar eerste satelliet-locatie in Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. Dat is gelijktijdig met de opening van het nieuwe ziekenhuis. De RUCO-satelliet start een jaar eerder dan gepland. Dat is mogelijk omdat de polikliniek en de dagbehandeling voor patiënten met kanker binnen de muren van het nieuwe Maasziekenhuis kunnen worden gehuisvest. Alleen voor de behandeling met radiotherapie komt een apart gebouw, met twee behandelbunkers, pal naast het Maasziekenhuis. Dat gebouw wordt in 2012 opgeleverd.

Geen wachtlijsten
Vanaf de start zullen ongeveer 2.000 patiënten per jaar in de RUCO-satelliet worden behandeld. Dit aantal zal de jaren erna verder uitgroeien. De behandelcapaciteit van het RUCO-satellietcentrum en de twee bunkers is berekend op de toekomstige vraag naar radiotherapiefaciliteiten en andere vormen van oncologische zorg in de regio Boxmeer.

Direct grenzend aan het verzorgingsgebied van Boxmeer bouwt het ziekenhuis in Venlo een bestralingscentrum samen met Maastricht. In Den Bosch kunnen patiënten op termijn terecht voor bestralingen verzorgd door het radiotherapeutisch centrum Tilburg. Zowel het verzorgingsgebied van Boxmeer als de aangrenzende regio’s zijn dan ook ruim voorzien van radiotherapiefaciliteiten. Patiënten met deze levensbedreigende ziekte krijgen dus niet te maken met wachtlijsten.

De plannen van privékliniek Hansa om zich te vestigen in Boxmeer hebben de samenwerking tussen het UMC St Radboud en het Maasziekenhuis verstevigd en in een verdere stroomversnelling gebracht. Door herschikking van ruimten in de nieuwbouw van het Maasziekenhuis kan de RUCO-satelliet al eerder van start gaan.

Basiszorg én academische zorg

Oncologische specialisten van beide ziekenhuizen gaan in de RUCO-satelliet in Boxmeer samenwerken volgens gezamenlijke protocollen. Basiszorg en academische zorg voor patiënten met kanker komen in de RUCO-satelliet samen, waardoor een hoge kwaliteit van zorg gegarandeerd is en meer patiënten dichtbij huis behandeld kunnen worden. In toenemende mate kunnen patiënten in de satellietlocatie terecht voor (vervolg-) afspraken met hun specialist, niet-complexe poliklinische ingrepen en voor vormen van dagbehandeling, waaronder chemotherapie. Dat scheelt patiënten en hun begeleiders veel (reis)tijd.

Plaats een reactie