Raad van State schorst rijksinpassingsplan ‘Gasopslag Bergermeer’

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een voorlopige uitspraak het plan geschorst dat een ondergrondse gasopslag in Bergermeer mogelijk maakt. Tegen het plan van het kabinet voor deze gasopslag bestaat veel verzet. Er zal een puttenlocatie worden aangebracht op het Bergermeerterrein en een gasbehandelings- en compressieinstallatie op bedrijventerrein Boekelermeer-Zuid 2 en daartussen worden leidingen gelegd. In afwachting van een definitieve uitspraak op bezwaren van onder meer natuurorganisaties, omwonenden, de gemeente Bergen en enkele bedrijven, heeft de Raad van State het plan voorlopig geschorst om te voorkomen dat gevolgen later niet meer terug te draaien zijn.

De Raad van State schrijft in zijn uitspraak dat voor de beantwoording van de complexe rechtsvragen in deze zaak nader onderzoek nodig is. Dit onderzoek kan niet worden verricht in een spoedprocedure die nu door Stichting Beheerschap Boekelermeer en de Wijkvereniging Westvleugel, de gemeente Bergen en anderen is aangespannen. Een spoedprocedure vereist dat de rechter op zeer korte termijn een voorlopige uitspraak doet, waarbij alle betrokken belangen zo goed mogelijk worden afgewogen. Hierbij heeft de Raad van State van belang geacht dat ‘niet is uitgesloten dat de gasopslag gevolgen voor de veiligheid in de directe omgeving kan hebben’.

Ten aanzien van het belang van energiebedrijf Taqa om al met enkele werkzaamheden te kunnen beginnen, oordeelt de Raad van State, dat er geen aanleiding bestaat de contractuele belangen van Taqa zwaarder te laten wegen dan de belangen van de bezwaarmakers. Voor de hoogste bestuursrechter is hierbij van belang dat de werkzaamheden van Taqa niet slechts voorbereidende werkzaamheden zijn, maar ‘feitelijk zien op de gehele oprichting van de boorinstallatie op de puttenlocatie en wat betreft de Boekelermeerlocatie op het aanbrengen van de fundering van de gehele compressorinstallatie’. Ten slotte brengt een tijdelijke schorsing van de werkzaamheden ‘de leveringszekerheid van gas in Nederland op korte termijn niet ernstig in gevaar’, aldus de Raad van State.

Omdat deze zaak onder de Crisis- en herstelwet valt, zal de zogenoemde bodemprocedure op een kortere termijn dan in andere zaken op een rechtszitting worden behandeld, waarna de Raad van State een definitieve uitspraak doet. Tot die tijd mogen er geen werkzaamheden op grond van het rijksinpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten worden verricht.

Plaats een reactie