Raad van Bestuur OZG medische zaken kondigt vertrek aan

Corien van Niekerk-Nanninga zal haar werkzaamheden als lid van de Raad van Bestuur (medische zaken) van de Ommelander Ziekenhuis Groep beëindigen. Het tijdstip van haar vertrek wordt in goed overleg met de Raad van Toezicht gekozen.

Zij zal dus niet deelnemen aan de wervingsprocedure voor de nieuwe Raad van Bestuur van de OZG. Haar besluit komt voort uit het feit dat haar echtgenoot sinds oktober 2010 werkzaam is in het midden van het land. Oogarts Van Niekerk, die eerder werkzaam was in het Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn, begon in januari 2009 als bestuurder in de OZG.

Werving in de nieuwe organisatie
Vanwege het eerder aangekondigde vertrek van Jan Cooijmans, voorzitter Raad van Bestuur, per 1 september 2011, en het feit dat de beide Raden van Toezicht van de OZG en het Refaja ziekenhuis de wenselijkheid van een fusie tussen beide instellingen onderschrijven, hebben de Raden van Toezicht van de OZG en het Refaja ziekenhuis besloten om samen twee leden voor de Raad van Bestuur te werven. Het betreft een open procedure, waarvan de huidige leden van de beide Raden van Bestuur onderdeel kunnen uitmaken.

Corien van Niekerk heeft op een innemende wijze leiding gegeven aan de organisatie, waarbij zij in korte tijd mede vorm heeft gegeven aan de fusie tussen de ziekenhuizen in Delfzijl en Winschoten. Daarnaast heeft zij zich ingezet voor de verdere ontwikkeling van de kwaliteit en veiligheid in de OZG en de samenwerking met de 1e lijn.

De Raad van Toezicht van de OZG betreurt het besluit van Van Niekerk maar heeft begrip voor haar situatie. Zij benadrukt haar erg dankbaar te zijn voor de vele inspanningen en resultaten, die zij de afgelopen twee en een half jaar heeft verricht.

Plaats een reactie