Q-koorts besmettingen in Ureterp, Bornerbroek, Enschede, Maren Kessel en Tilburg

In Ureterp (provincie Friesland), Bornerbroek en Enschede (provincie Overijssel) en Maren Kessel en Tilburg (provincie Noord-Brabant) zijn melkgeitenbedrijven besmet verklaard met Q-koorts. In Ureterp gaat het om een bedrijf met 450 dieren, in Bornerbroek om 584 dieren, in Enschede om 944 dieren, in Maren Kessel om 1097 dieren en in Tilburg om een bedrijf met 1050 dieren.

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit plaatst een waarschuwingsbord bij deze vijf bedrijven. De adressen en locaties van de bedrijven worden ook bekendgemaakt op de website van de VWA .

Q-koorts

Q-koorts is een infectieziekte die van dieren kan overgaan op mensen. In Nederland zijn vooral besmette melkgeiten en melkschapen de bron van de ziekte bij mensen. De meeste besmettingen komen door het inademen van lucht waar de bacterie inzit. De bacterie komt vooral in de lucht als besmette geiten of schapen lammeren.

Ruimen en andere maatregelen

Omdat de Q-koorts-bacterie vooral vrijkomt tijdens het lammeren van besmette melkgeiten en melkschapen wil de overheid voorkomen dat er opnieuw grote hoeveelheden bacteriën vrijkomen. Daarom worden de drachtige dieren op de besmette bedrijven geruimd. De dieren worden op het bedrijf gedood. Dat gebeurt op een voor de dieren en voor de ongeboren vrucht (de foetus) zo vriendelijk mogelijke manier. De gedode dieren worden afgevoerd naar een destructiebedrijf.

Behalve het ruimen zijn er ook andere maatregelen genomen. Het gaat onder andere om een grootschalige vaccinatiecampagne, een fokverbod, een uitbreidingsverbod, vervoersbeperkingen en mest- en hygiënemaatregelen. Daarnaast mogen veehouders van besmette bedrijven geen bezoekers ontvangen in hun stallen. Alleen mensen die vanwege hun beroep op het bedrijf langskomen, mogen in stallen van besmette bedrijven komen.

Omwonenden

De ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben aan alle mensen in een straal van 5 kilometer rond de vijf bedrijven een informatiebrief gestuurd.

Voor het bedrijf in Ureterp zijn dat inwoners van (delen van) de gemeenen Ureterp, Achtkarspelen, Grootegast, Marum, Opsterland en Smallingerland. Voor de bedrijven in Bornerbroek en Enschede zijn dat inwoners van (delen van) de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hof van Twente, Wierden, Maasdriel, Neerijnen en West Maas en Waal. En voor de bedrijven in Maren Kessel en in Tilburg zijn dat inwoners van (delen van) de gemeenten Alphen Chaam, Gilze en Rijen, Goirle, Maasdonk, Lith, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg.

In de brief wordt uitgelegd wat Q-koorts is en welke maatregelen er worden genomen. Ook wordt omwonenden in deze brief geadviseerd om zich bij de huisarts te melden als zich ziekteverschijnselen van Q-koorts, zoals koorts met hoofdpijn of hoesten, voordoen. Dit geldt vooral voor mensen met een hartklepafwijking, voor mensen die een hartoperatie hebben ondergaan, voor mensen met een afweerstoornis en voor zwangere vrouwen.

Op de website www.qkoortsinnederland.nl vindt u meer informatie over Q-koorts. Voor vragen over volksgezondheid en Q-koorts kunt u bellen met uw plaatselijke GGD.

Plaats een reactie