Publiek-private samenwerking voor Goed Gebruik Geneesmiddelen

Het aankomende brede, structurele programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) stevent af op een publiek-private samenwerking met het ministerie van VWS, farmaceutische bedrijven en zorgverzekeraars als gezamenlijke opdrachtgevers.

Het governance model dat gebruikt zal worden om het meerdere opdrachtgeverschap in goede banen te leiden is momenteel in ontwikkeling en wordt binnenkort met alle partijen besproken.

Het GGG programma zal naar verwachting begin 2012 een start kennen waarbij in eerste instantie enkele bestaande, aflopende ZonMw onderzoeksprogramma’s onder de GGG noemer samengaan en structureel zullen worden voortgezet. Hiervoor worden vanuit VWS extra financiële middelen ingezet.

Diverse farmaceutische bedrijven en zorgverzekeraars hebben hun interesse uitgesproken om medeopdrachtgever te worden van dit programma samen met de onafhankelijke intermediair ZonMw.

Het programma beoogt een structurele stimulans te zijn voor veilige, effectieve en doelmatige farmacotherapie. Om het huidige arsenaal van geneesmiddelen effectiever, veiliger en doelmatiger in te zetten, is meer onderzoek nodig en dient de bestaande kennis breder te worden verspreid en toegepast. Ook zal worden geïnvesteerd in benodigde infrastructuur.

Plaats een reactie