Publicatie sterftecijfers leidt tot verwarring bij patiënt

0
585

Patiëntenfederatie NPCF vindt dat de zojuist dinsdag 20 december 2011 gepubliceerde sterftecijfers leiden tot verwarring en onduidelijkheid. “We hebben nu cijfers in handen die alleen een indicator zijn voor de ziekenhuizen zelf. Maar wat wij zo graag willen is informatie over ziekenhuissterfte waar de patiënt ook iets aan heeft,” zegt NPCF-directeur Wilna Wind. De NPCF pleit al jaren voor openbaarmaking van gewogen sterftecijfers.

Vaart
De NPCF roept ziekenhuizen en specialisten op vaart te zetten achter eenduidige registratie van de cijfers zodat deze ook bruikbaar worden voor de patiënt. Wilna Wind: “We horen al vijf jaar dat het niet lukt met de registratie. Op deze manier blijven de cijfers een wassen neus en wekt transparantie alleen maar verwarring.”

De NPCF prijst het streven van NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) om transparant te zijn door cijfers openbaar te maken. Maar doordat registratie nog steeds niet eenduidig is, kan de patiënt geen conclusies trekken. De patiënt kan deze cijfers niet gebruiken om een keuze te maken. “We zien wel dat er weer een stap is gezet naar meer transparantie. Maar we vinden dat de ziekenhuizen er echt meer vaart achter moeten zetten om de registratie op orde te brengen.”

Zelf kiezen
In het huidige zorgstelsel moet iedereen die gebruik maakt van de zorg steeds meer zelf regelen, zich informeren en keuzes maken. Patiënten moeten kunnen kiezen op basis van gegevens die daadwerkelijk iets zeggen over de kwaliteit van een ziekenhuis, arts of andere zorgverlener.

De NPCF dringt al jaren aan op openbaarmaking van correcte en gewogen sterftecijfers, omdat op dit aspect ziekenhuizen vergeleken kunnen worden en de patiënt kan nagaan hoe groot het risico op overlijden is. “Maar als de informatie incorrect en onbetrouwbaar is hebben we niets.”

HSMR
Sterftecijfers geven inzicht in het aantal ziekenhuisdoden gerelateerd aan het aantal ziekenhuisopnamen. De vereniging van ziekenhuizen (NVZ), en de federatie van universitair medische centra (NFU) brengen naast de absolute sterftecijfers ook de gewogen sterftecijfers van 68 ziekenhuizen naar buiten.

Het zogenoemde HSMR (Hospital Standardized Mortality Rate) koppelt de werkelijke ziekenhuissterfte aan de sterfte die je op grond van de patiëntenpopulatie (leeftijd, ernst van de ziekte enzovoorts) mag verwachten. Een hoog HSMR zou hiermee iets moeten zeggen over vermijdbare fouten met dodelijke afloop. “Ondanks dat hard gewerkt is aan het corrigeren van deze sterftecijfers blijkt de betrouwbaarheid van de registratie lastig”, zegt Wilna Wind.