Publicatie Milieukeur Vleeskuikens

Op 1 juli 2011 publiceert SMK het certificatieschema Milieukeur Vleeskuiken. De criteria hiervoor werden – na de openbare hoorzitting van 15 juni 2011 – vastgesteld door het College van Deskundigen agro/food van SMK. ontwikkelde in 2011 criteria voor Milieukeur Vleeskuikens. Voordat het College van Deskundigen agro/food deze criteria definitief vaststelt, organiseert SMK een openbare hoorzitting.

Milieukeur Vleeskuiken maakt onderdeel uit van het certificatieschema Milieukeur Dierlijke Producten en bestaat uit verplichte basiseisen voor vleeskuikens en keuzemaatregelen voor de vier thema’s ‘Milieu in en om het bedrijf’, ‘Voeders’, ‘Dierenwelzijn’ en ‘Werkomstandigheden’. Voor elk van deze thema’s kan een ondernemer een keuze maken uit meerdere maatregelen waarbij een minimum aantal punten behaald dient te worden.

De conceptcriteria, uitgewerkt door WUR Livestock Research, zijn door constructieve inbreng in bijeenkomsten met diverse stakeholders verder uitgewerkt en vastgesteld door het College van Deskundigen agro/food van SMK.

Criteria
Op de onderdelen dierenwelzijn en diergezondheid sluit het certificatieschema waar mogelijk aan bij het sterrensysteem van het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming. Een deel van de criteria richt zich specifiek op diergezondheidsaspecten. Daarnaast zijn ook criteria op het gebied van milieu een belangrijk onderdeel van het certificatieschema. Het betreft bijvoorbeeld normen voor ammoniakemissie, mineralen, voer, water en energie. Verder zijn er criteria opgenomen op het gebied van werkomstandigheden voor het personeel.

In een vervolgtraject worden voor het certificatieschema Milieukeur Bewerkte en Verwerkte Producten voorwaarden voor dierwelzijn tijdens transport en voor de slacht ontwikkeld. Naar verwachting zijn deze in het najaar 2011 gereed.

Plaats een reactie