Publicatie Milieukeur Vleeskuikens

0
511

Op 1 juli 2011 publiceert SMK het certificatieschema Milieukeur Vleeskuiken. De criteria hiervoor werden – na de openbare hoorzitting van 15 juni 2011 – vastgesteld door het College van Deskundigen agro/food van SMK. ontwikkelde in 2011 criteria voor Milieukeur Vleeskuikens. Voordat het College van Deskundigen agro/food deze criteria definitief vaststelt, organiseert SMK een openbare hoorzitting.

Milieukeur Vleeskuiken maakt onderdeel uit van het certificatieschema Milieukeur Dierlijke Producten en bestaat uit verplichte basiseisen voor vleeskuikens en keuzemaatregelen voor de vier thema’s ‘Milieu in en om het bedrijf’, ‘Voeders’, ‘Dierenwelzijn’ en ‘Werkomstandigheden’. Voor elk van deze thema’s kan een ondernemer een keuze maken uit meerdere maatregelen waarbij een minimum aantal punten behaald dient te worden.

De conceptcriteria, uitgewerkt door WUR Livestock Research, zijn door constructieve inbreng in bijeenkomsten met diverse stakeholders verder uitgewerkt en vastgesteld door het College van Deskundigen agro/food van SMK.

Criteria
Op de onderdelen dierenwelzijn en diergezondheid sluit het certificatieschema waar mogelijk aan bij het sterrensysteem van het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming. Een deel van de criteria richt zich specifiek op diergezondheidsaspecten. Daarnaast zijn ook criteria op het gebied van milieu een belangrijk onderdeel van het certificatieschema. Het betreft bijvoorbeeld normen voor ammoniakemissie, mineralen, voer, water en energie. Verder zijn er criteria opgenomen op het gebied van werkomstandigheden voor het personeel.

In een vervolgtraject worden voor het certificatieschema Milieukeur Bewerkte en Verwerkte Producten voorwaarden voor dierwelzijn tijdens transport en voor de slacht ontwikkeld. Naar verwachting zijn deze in het najaar 2011 gereed.

Vorig artikelWajongers in dienst nemen
Volgend artikelAanpak kindermishandeling
Avatar
Stichting Milieukeur (SMK) is in 1992 opgericht met financiering van de ministeries van VROM en EZ voor het beheer en de ontwikkeling van criteria voor het Nederlandse keurmerk Milieukeur. SMK ontwikkelt en beheert die criteria om duurzaam ondernemen inzichtelijk, betrouwbaar en controleerbaar te maken. Deze criteria komen tot stand met medewerking en inbreng van producentenorganisaties, detailhandel, overheid, wetenschappers, milieudeskundigen en behartigers van consumentenbelangen. Dat verzekert een breed maatschappelijk draagvlak. Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of producten, processen of diensten aan de criteria van SMK voldoen.