Psychotraumacentrum start nieuw initiatief

In Nederland heeft 12% van de vrouwen ooit een verkrachting meegemaakt, ongeacht de etnische en religieuze achtergrond. Meisjes en jonge vrouwen van Turkse of Marokkaanse afkomst zoeken meestal geen professionele hulp na eenmalig seksueel geweld. En dat terwijl zo’n ervaring kan leiden tot ernstige psychische en lichamelijke problemen. Het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren in het UMC Utrecht start daarom een project om verkrachte Turkse en Marokkaanse meisjes hulp te gaan bieden.

Sinds 2005 hebben 250 aangerande en verkrachte meisjes in de leeftijd van 13 t/m 25 jaar en hun ouders zich bij het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren aangemeld. Opvallend is dat de cliënten in het Psychotraumacentrum voornamelijk van Nederlandse of Westerse afkomst zijn. In de afgelopen jaren heeft zich geen enkel Turks of Marokkaans meisje gemeld, terwijl bekend is dat seksueel geweld onder deze bevolkingsgroepen even vaak voorkomt als onder de autochtone bevolking. Voor Turkse en Marokkaanse meisjes is de drempel om een traumatische seksuele ervaring te onthullen groter dan voor hun autochtone seksegenoten. Ze kunnen namelijk te maken krijgen met de dubbele seksuele moraal, stigmatisering en uitstoting, bedekte communicatie over seksualiteit, eerwraak en angst voor verlies van de maagdelijkheid. Een grote groep Turkse en Marokkaanse meisjes ontvangt door deze belemmeringen geen adequate hulp bij het verwerken van eenmalig seksueel geweld. Hierdoor kunnen psychische klachten verergeren en bovendien kan herhaald slachtofferschap ontstaan.

Meisjes en jonge vrouwen die eenmalig seksueel geweld hebben meegemaakt, kunnen daar blijvende problemen van ondervinden zoals een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Bekende PTSS klachten zijn herbelevingen, vermijdingen, slaap- en concentratieproblemen. Deze klachten hebben ernstige gevolgen voor het dagelijks functioneren thuis, op school en in contact met vrienden en relaties. Toch durven slachtoffers er vaak met niemand over te praten vanwege angst voor ongeloof, wraak van de dader en stigmatisering. Slechts een minderheid doet aangifte en zoekt medische en/of psychische hulp. Dit is betreurenswaardig, omdat kortdurende therapie effectief kan zijn in het herstellen van de gevolgen van eenmalig seksueel geweld.

Het Psychotraumacentrum start een initiatief om Turkse en Marokkaanse meisjes en jonge vrouwen die eenmalig seksueel geweld hebben meegemaakt te informeren over dit gevoelige onderwerp en te motiveren voor traumabehandeling. Door samenwerking met migrantenorganisaties en het organiseren van informatiebijeenkomsten in buurthuizen, vrouwenhuizen, moskees en op scholen zal contact worden gelegd met de doelgroep en verwijzers. De meest toegepaste traumabehandeling in het Psychotraumacentrum is STEPS. Deze methodiek, gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, kenmerkt zich door een directieve en pragmatische insteek. Met de STEPS methode zijn tot dusver goede resultaten behaald. Als dat nodig blijkt te zijn, zal STEPS aan de doelgroep worden aangepast. Het initiatief krijgt financiële steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Plaats een reactie