Psychologie voor managers

Het verantwoordelijkheidsgevoel van leidinggevenden is te groot. Ze nemen onnodig en ongevraagd werkzaamheden over van hun medewerkers. In lastige situaties neemt hun psyche het automatisch over met een breed scala aan overlevingsstrategieën. Dat concludeert psychosociaal coach Manon Bongers in het nieuwe boek ‘Psychologie voor managers’.

Bongers pleit ervoor dat leidinggevenden hun eigen leidinggevende stijl beter onder de loep moeten nemen. Zo leren ze begrijpen hoe het komt dat een leidinggevende stijl bij de ene persoon heel goed werkt en bij een andere totaal niet. ‘Het gaat er niet om je medewerkers te willen veranderen, want dat lukt sowieso niet,’ waarschuwt Bongers. ‘De focus moet liggen om de relatie met medewerkers beter te begrijpen en slimmer te sturen’.

Psychologie op de werkvloer
Door op basis van psychologische analyses het eigen denken en gedrag te onderzoeken, ontstaan er voor managers nieuwe opties en manieren van leidinggeven. Analyses in gewoontepatronen, werkstijlen, persoonlijkheidscategorieën en persoonlijkheidstrekken op de werkvloer vormen daarvoor de basis. De focus ligt op het veranderen van jezelf en daarin anderen mee te bewegen.

In Psychologie voor managers biedt Bongers hiervoor diepgaande inzichten. Ook leert ze in het boek de ‘onzichtbare’ processen op de werkvloer te herkennen. Niet om te laten zien hoe leidinggevenden het gedrag van anderen met ‘manipulatieve’ trucjes moeten beïnvloeden, maar juist door het eigen (ineffectieve) gedrag te leren herkennen en van daaruit anderen te leiden en te stimuleren in hun ontwikkeling.

‘Ze denken voor de medewerker, ze voelen voor de medewerker,’ vervolgt Bongers. ‘De bedoelingen zijn goed, maar nog te vaak te intuïtief. Dit resulteert vaak in spelmatige patronen op de werkvloer. En dat is onnodig’.

Over de auteur
Manon Bongers is directeur van Bongers & Partners, ‘specialisten in management van mensen’. Zij geeft al jarenlang trainingen en leergangen voor managers en directieleden. Dit boek vormt de basis van haar succesvolle leergang ‘Psychologie voor managers’ (deel 1 en 2). Manon werkt vanuit verschillende psychologische theorieën om het inzicht in je eigen en andermans denken, voelen en doen te vergroten.

Boekgegevens
Auteur: Manon Bongers
Titel: Psychologie voor managers
ISBN: 978 90 5261 888 3
Prijs: 24,95 euro