Efficiente en doelmatige psychiatrische patiëntenzorg: patientgedreven!

In geen geval mogen de aangekondigde bezuinigingen in de volgende kabinetsperiode ten koste gaan van de goede psychiatrische patiëntenzorg in Nederland en de meest kwetsbare patiënten in onze samenleving. Dat is de hoofdgedachte achter de aanbevelingen voor behoud van efficiënte en goede behandeling, die de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) vandaag op haar 38ste Voorjaarscongres in Maastricht openbaar maakt. Met deze aanbevelingen start de beroepsvereniging van psychiaters een traject waarin zij beleidsbepalers in de GGZ de komende tijd voedt met haar inzichten op het vormgeven van bezuinigingsvoorstellen.

Efficiënte behandeling en doelmatige financiering
Bij een groeiende vraag van mensen die een beroep doet op de psychiatrie, maar met een krimpend budget kiest de NVvP voor doelmatige financiering en efficiënte behandeling van psychiatrische patiënten. Onnodige verspillingen en uitgaven voor bijvoorbeeld het vertragende en kostbare instrument indicatiestelling moeten voorkomen worden. Financiële middelen moeten juist ingezet worden voor controleerbare zorg: wij bepleiten efficiënte multidisciplinaire inzet en zullen patiënten en de maatschappij heldere terugkoppeling geven over de effecten van de behandeling.

Integrale gespecialiseerde jeugdzorg

Op het gebied van jeugdzorg pleit de NVvP voor geen verdere politisering. De NVvP is groot voorstander van een systeem waarin gemeenten de regie voeren over de basiszorg en waarin specialistische zorg aangestuurd en gefinancierd wordt vanuit de Zorgverzekeringswet. Een structurele vereenvoudiging van de brede jeugdzorg is noodzakelijk, waarbij met dezelfde of zelfs minder middelen betere zorg kan worden verleend.

Patiëntveiligheid voorop
De behandeling van de patiënt en zijn of haar veiligheid dient bij dwang en drangmiddelen in de psychiatrie steeds voorop te staan. Ook de positie van de psychiater als uitvoerder en behandelaar van de patiënt dient hierbij gewaarborgd te worden. Steun moet gegeven worden aan initiatieven waarmee dwangmaatregelen teruggedrongen kunnen worden en nieuwe wetgevingen dienen een verbetering van de huidige situatie te beogen.

Bestuursvoorzitter prof. dr. Van der Gaag: “Wij willen er zeker van zijn dat krimpscenario’s in de psychiatrie op een doelmatige, efficiënte en voor de patiënt rechtvaardige manier gebeuren. In Nederland bestaat een goede psychiatrie die juist in deze tijd met veel bestaansonzekerheid voor mensen kan helpen. Wij zien het als onze taak om politieke partijen, wetenschappelijke bureaus en beleidsmakers in de GGz van onze ideeën over het behoud hiervan te overtuigen. De komende tijd laat de NVvP dus volop van zich horen!”

Plaats een reactie