Psychiater moet werkzaamheden stoppen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft psychiater Boerboom uit Amsterdam het bevel gegeven om zijn werkzaamheden per direct te stoppen. Dit bevel duurt tot de tuchtrechter uitspraak heeft gedaan over de spoedtuchtklacht die de inspectie gaat indienen. De inspectie beschikt over feiten die het aannemelijk maken dat het voorschrijfgedrag van de psychiater niet los gezien kan worden van schade die is ontstaan bij patiënten die door hem zijn behandeld. Hiermee heeft de inspectie er onvoldoende vertrouwen in dat de patiëntveiligheid in de praktijk van deze psychiater is gewaarborgd.

Aanleiding
Directe aanleiding voor deze maatregel is de melding die de inspectie op 12 januari jl. kreeg over het overlijden van een patiënt van deze psychiater. De psychiater behandelde cliënten van Stichting Pyxis, de instelling die afgelopen week op advies van de inspectie een aanwijzing van de minister kreeg haar activiteiten te staken.

Bevindingen inspectiebezoek
De melding was dusdanig ernstig, dat de inspectie op 13 en op 16 januari een onaangekondigd bezoek aan de praktijk bracht. Wegens afwezigheid van de psychiater kon de inspectie toen echter geen onderzoek doen.

Op 6 februari kon de IGZ de praktijk wel onderzoeken en concludeerde de inspectie dat de psychiater relevante richtlijnen niet systematisch volgt en toepast. Er was sprake van onvoldoende psychiatrisch onderzoek en diagnostiek, waardoor de indicatie voor medicatie onvoldoende was onderbouwd. De inspectie constateerde dat de psychiater hoge doseringen en grote hoeveelheden geneesmiddelen voorschreef, veelal in risicovolle combinaties.

De problemen van patiënten die de psychiater behandelde, zijn soms zeer complex en de patiënten zijn deels ook (zeer) crisisgevoelig. Dit soort complexe en crisisgevoelige patiënten passen niet bij een zelfstandig gevestigde praktijk. Verder bleek dat de dossiervoering gebrekkig was en ontbrak het aan waarneming en intervisie.

Na het doorlichtingsbezoek aan de praktijk ontving de inspectie aanvullende informatie, waaronder het schouwrapport over het overlijden van de patiënt. Hieruit is aannemelijk dat hoge doseringen medicatie een rol speelden bij het overlijden.

Voorgeschiedenis
De IGZ volgt de psychiater sinds 2011, toen de toenmalige werkgever – na overleg hierover met de IGZ – een onafhankelijk onderzoek liet uitvoeren naar het voorschrijfgedrag van deze psychiater. Op basis van dit onderzoek diende de toenmalige werkgever een tuchtklacht in, waarvan de uitspraak nog moet volgen. De uitkomsten van het inspectieonderzoek naar de melding van januari 2012 en de daarna beschikbaar gekomen aanvullende informatie uit onder andere het schouwrapport zijn voor de IGZ echter aanleiding om onmiddellijk maatregelen te nemen. De psychiater moet zijn werkzaamheden als psychiater/arts stilleggen totdat de tuchtrechter (met spoed) een uitspraak doet. Voor de opvang van patiënten heeft de IGZ aan GGZ-instellingen in Amsterdam en Utrecht gevraagd om bijstand te verlenen.

Plaats een reactie