Pseudovogelpest: wanneer slaat het virus toe?

Pseudovogelpest is een van de ernstigste infectieziekten bij vogels, met potentieel desastreuze gevolgen voor de pluimveesector. De ziekteverwekker, het Newcastle disease virus (NDV), komt voor in veel landen. Bij duiven wordt regelmatig NDV gevonden.

Bij deze dieren zijn NDV-varianten aangetroffen die bij kippen juist geen ziekte veroorzaken. Deze duivenvirussen kunnen echter evolueren naar een vorm die kippen wel ziek maakt. Jos Dortmans onderzocht de aanvalskracht van NDV en ontdekte waarom sommige varianten bij duiven onschadelijk zijn voor kippen. Een belangrijk onderzoek gezien de potentiële risico’s van het duivenvirus voor de pluimveesector.

Tot nu toe werd aangenomen dat de aanvalskracht van NDV voornamelijk wordt bepaald door het zogenaamde fusie-eiwit. Dit eiwit is verantwoordelijk voor het hechten van het virus aan de gastheercel. Gaandeweg de infectie van de cel wordt dit eiwit gesplitst. Het maakt voor de uiteindelijke aanvalskracht (virulentie) van NDV veel uit in welke weefsels en organen het eiwit wordt gesplitst, zo was al bekend. Het onderzoek van Jos Dortmans toont nu aan dat die virulentie ook beïnvloed wordt door de efficiëntie waarmee het virus zich vermeerdert in de geïnfecteerde cel. Dit proces van vermeerdering speelt een belangrijke rol wanneer duivenvirussen zich aanpassen aan kippen, zo ontdekte Dortmans.

In het licht van het veelvuldig voorkomen van NDV bij duiven is verspreiding naar pluimvee niet ondenkbeeldig. Waakzaamheid is geboden, aldus Dortmans; het is daarom raadzaam om deze duivenvirussen goed in de gaten te houden.

Promotiegegevens
Promovendus: Jos Dortmans
Faculteit: Faculteit Diergeneeskunde
Proefschrift: Virulence Determinants of Newcastle Disease Virus
Promotor 1: Prof.dr. P.J.M. Rottier
Copromotor 1: Dr. B.P.H. Peeters
Copromotor 2: Dr. G. Koch
Datum en tijd: 17/2/2011, 16:15 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie