Provincie Noord-Holland meet zelf dioxine Tata Steel

Om een completer beeld te krijgen van de dioxine-uitstoot bij Tata Steel, laat de provincie Noord-Holland per direct extra metingen uitvoeren door een onafhankelijk bureau.

Hoewel de ruwe meetresultaten van Tata binnen de norm zijn en daarmee een bemoedigend beeld geven, ontbreekt een onderliggend rapport waarmee de provincie deze resultaten kan toetsen.

Met de resultaten van de eigen metingen hoopt de provincie de positieve meetresultaten van Tata Steel te bevestigen. De provincie houdt daarnaast vast aan de eerder gestelde dwangsom. Gedeputeerde Talsma: “Ik wil er zeker van zijn dat de dioxine-uitstoot binnen de norm is en blijft. De provincie wil dit kunnen controleren en sturen, metingen en een dwangsom zijn daarbij heel belangrijk.”

Duurzame oplossing
Omdat de oorzaak van de eerdere overschrijding van dioxine-uitstoot nog niet achterhaald is, wil Tata graag meer ruimte krijgen om proeven te doen en te komen tot een solide oplossing. De provincie onderschrijft het belang van een duurzame oplossing, maar wil dat dit binnen de kaders van de huidige milieuvergunning gebeurt en houdt daar dan ook toezicht op.

Dwangsom
In een eerder stadium heeft de provincie een dwangsom opgelegd aan Tata Steel. Wanneer uit de tweewekelijkse rapportages blijkt dat de uitstoot van dioxine boven de norm is, moet Tata een dwangsom van € 150.000,- betalen. Tata heeft bij de provincie bezwaar aangetekend tegen deze dwangsom en een schorsing aangevraagd bij de rechtbank; op 18 augustus dient de schorsingszaak voor de rechter.

Plaats een reactie