Provincie Limburg start met archeologische opgravingen

De Provincie Limburg start medio augustus met archeologische opgravingen langs het tracé van de Buitenring Parkstad Limburg. Op zes verschillende plekken langs het tracé worden opgravingen gedaan.

Als eerste wordt gestart met twee locaties ten oosten van Kasteel Amstenrade en één locatie ten noordoosten van sportpark Klingelsberg in Amstenrade. De andere locaties, ten zuidwesten van het viaduct Europalaan en ter hoogte van de Kling bij Merkelbeek in Brunssum en bij de Hopelerweg in Kerkrade, volgen later dit jaar. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot eind oktober duren. Het betreft hier onderzoekswerkzaamheden op basis van vigerende, gemeentelijke bestemmingsplannen.

In 2009 hebben langs het tracé van de Buitenring al archeologische proefsleufonderzoeken plaatsgevonden. Bij deze onderzoeken zijn zes behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aangetroffen. Vervolgens heeft onderzoek van de resultaten plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot de conclusie dat het noodzakelijk is om een aantal vindplaatsen opnieuw uit te graven en ter plekke verder te onderzoeken. Deze vindplaatsen worden dan ook vanaf medio augustus uitgegraven en de daaruit vrijkomende vondsten worden in het depot Limburg bewaard. Bijzondere vondsten worden mogelijk in de toekomst tentoongesteld. De opgravingen worden uitgevoerd door het Archeologisch Diensten Centrum uit Amersfoort en door RAAP–Zuid uit Weert, beide in opdracht van Provincie Limburg.

Plaats een reactie