Protonentherapie binnenkort mogelijk in Nederland

Protonentherapie is een nieuwe vorm van radiotherapie die gebruikt kan worden in de behandeling van specifieke vormen van kanker. In Nederland bestaan nu nog geen faciliteiten om protonentherapie aan te bieden.

De nieuwe Regeling protonentherapie maakt de verlening van maximaal vier vergunningen mogelijk, op grond van de Wet op bijzondere medische verrichtingen, voor protonentherapie met een behandelcapaciteit van in totaal 2200 patiënten.

Er is ruimte voor één aanbieder in het noorden van Nederland, twee in de Randstad en één in het zuiden. De vergunningprocedure staat alleen open voor Universitair Medische Centra (UMC’s) of instellingen die een samenwerkingsverband hebben met een UMC.

Vergunningen kunnen tot 30 augustus 2013 worden aangevraagd waarna deze getoetst zullen worden. Alleen indien aan alle voorwaarden wordt voldaan zal de vergunning verleend worden. De Regeling protonentherapie met de daarbij horende vergunningvoorwaarden zal op korte termijn in de Staatscourant gepubliceerd worden.

 

Plaats een reactie