Prostaatkanker patiëntenwijzer geeft inzicht

De prostaatkankerzorg is niet in ieder ziekenhuis hetzelfde. Om patiënten inzicht te geven in de verschillen, heeft de ProstaatKankerStichting.nl samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) de online Patiëntenwijzer Prostaatkanker ontwikkeld. 94 procent van de ziekenhuizen heeft hieraan meegewerkt.

prostate ribbonDe informatie in de Patiëntenwijzer maakt patiënten en hun naasten bewust van wat zij volgens de ProstaatKankerStichting.nl mogen verwachten van de zorg. Zo is nu zichtbaar of patiënten in het ziekenhuis standaard de uroloog én de radiotherapeut spreken, indien zowel opereren als bestralen mogelijk zijn.

Ook kan iemand die de diagnose prostaatkanker heeft gekregen, zien welke ziekenhuizen aandacht hebben voor de impact van de diagnose en behandelingen op het dagelijks leven en de eventuele behoefte aan psychosociale zorg. Op basis van de informatie in de Patiëntenwijzer kan de patiënt tevens een keuze maken voor een bepaald ziekenhuis. Onderzoeksbureau MediQuest is mede betrokken geweest bij de ontwikkeling.

Voorwaarden voor goede prostaatkankerzorg
De Patiëntenwijzer Prostaatkanker geeft weer welke ziekenhuizen voldoen aan de minimale voorwaarden voor goede prostaatkankerzorg. Deze voorwaarden zijn afgestemd met vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen van artsen en verpleegkundigen. Ziekenhuizen die aan alle voorwaarden voldoen, worden in de Patiëntenwijzer gemarkeerd met een ‘groen vinkje’. Op dit moment zijn dat er 66 (58 procent van alle ziekenhuizen). We verwachten dat dit aantal snel zal groeien.

Transparantie genereert verbeteringen van zorg
De transparantie stimuleert tegelijkertijd ziekenhuizen tot gewenste verbeteringen. Zo is een van de voorwaarden in de Patiëntenwijzer dat een gespecialiseerd verpleegkundige betrokken is bij de zorg voor de prostaatkankerpatiënt. Ook moet voor alle betrokkenen helder zijn wie de ‘hoofdbehandelaar’ is en wie het aanspreekpunt is voor de patiënt bij vragen of onduidelijkheden. In verschillende ziekenhuizen is dit nog niet goed georganiseerd. Omdat ziekenhuizen het groene vinkje willen behalen, verbeteren zij hun zorg aan de hand van de gestelde voorwaarden.

TopZorg prostaatkanker
De ziekenhuizen met een groen vinkje komen tevens in aanmerking voor het predicaat TopZorg prostaatkanker van Menzis. De zorgverzekeraar gebruikt de waardering in de Patiëntenwijzer Prostaatkanker bij het toekennen van dit predicaat. ‘Een goede ontwikkeling’, zo vindt Lisenka van Loon, projectleider kwaliteit van zorg van de NFK. ‘ Zorgverzekeraars moeten de wensen van patiënten meenemen bij het beoordelen en belonen van ziekenhuizen.’

Meer informatie
Patiëntenwijzer prostaatkanker

Plaats een reactie