Projecten voor vrijwillige terugkeer ex-asielzoekers

Het kabinet trekt 2,5 miljoen euro per jaar uit voor projecten om ex-asielzoekers weer een toekomst in hun land van herkomst te bieden als zij vrijwillig terug gaan. Maatschappelijke organisaties kunnen voorstellen voor projecten indienen in de landen van herkomst. Te denken valt aan opleidingen, hulp bij het vinden van werk of het starten van een bedrijf en projecten in de gezondheidszorg.

Dat schrijven minister Leers (Immigratie en Asiel) en staatssecretaris Knapen (Ontwikkelingssamenwerking) aan de Tweede Kamer.

Door ex-asielzoekers weer een toekomst in hun eigen land te bieden, stimuleert het kabinet dat zij vrijwillig terug gaan. Dat is veel goedkoper dan gedwongen uitzetting. Bovendien dragen de projecten bij aan de ontwikkeling van de lokale gemeenschap van de ex-asielzoekers.

De ondersteuning die een ex-asielzoeker krijgt, heeft maximaal de waarde van 1.500 euro per persoon, plus voor gezinnen 1.000 euro per kind. In de projecten krijgen de ex-asielzoekers geen geld in handen. De ondersteuning duurt maximaal een jaar. Voor alleenstaande minderjarige ex-asielzoekers geldt er geen maximumbedrag en de ondersteuning kan doorlopen tot de leeftijd van 18.

De projecten komen voorlopig náást de bestaande regeling (HRT, Herintegratieregeling Terugkeer) waarbij vreemdelingen geld kunnen krijgen als zij vrijwillig teruggaan: max. 1.750 euro per volwassene of alleenstaande minderjarige, plus voor gezinnen max. 880 euro per kind. Deze regeling wordt uitgevoerd door de onafhankelijke Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Het is de bedoeling dat deze regeling volgend jaar wordt samengevoegd met de nieuwe projecten die organisaties in herkomstlanden gaan uitvoeren.