Prognose van bottumoren bij honden en mensen

Het osteosarcoom is een bottumor die vooral voorkomt bij (middel)grote hondenrassen. Het is een zeer kwaadaardig gezwel dat in de meeste gevallen binnen een jaar uitzaait naar andere organen. Ondanks de toegenomen overlevingskansen dankzij standaardbehandelingen zoals opereren, chemo- en bestralingstherapie, is de gemiddelde prognose voor honden met een osteosarcoom slecht.

Gayathri Thevi Selvarajah zocht naar methoden om een dergelijke slechte prognose te kunnen voorspellen. Bij aanwezigheid van bepaalde stoffen in de tumor is de prognose vaak minder goed, zo ontdekte de promovenda. Omdat het osteosarcoom een goed model is voor dezelfde tumor bij de mens, kunnen haar onderzoeksresultaten ook belangrijk zijn voor de bestrijding van de ziekte bij de mens.

Selvarajah voerde biomoleculair onderzoek uit bij haar zoektocht naar stoffen die iets zouden kunnen zeggen over het ziekteverloop bij osteosarcomen. De gevonden stoffen testte ze daarna uit op bottumorcellijnen. De stoffen werden ook gevonden bij honden die leden aan de ziekte en in sommige gevallen bij de mens. Selvarajah ontdekte vervolgens dat bepaalde aspecten van de ziekte zich bij honden en mensen op dezelfde manier voltrekken.

Van enkele van de onderzochte stoffen, namelijk de eiwitten HSP60 en decorine, is nu bewezen dat ze, als ze aanwezig zijn, leiden tot een sneller ziektebeeld en dat ze dus het verloop van de ziekte kunnen voorspellen bij de hond en soms bij de mens. Nieuwe therapieën gericht op deze specifieke eiwitten bieden in de toekomst daarom wellicht nieuwe kansen voor honden en mensen die lijden aan bottumoren.

Promotiegegevens
Promovendus: Gayathri Thevi Selvarajah
Faculteit: Faculteit Diergeneeskunde
Proefschrift: Comparative studies on prognostic markers and signalling pathways for canine and human osteosarcoma
Promotor 1: Prof.dr. J. Kirpensteijn
Copromotor 1: Dr.ir. J.A. Mol
Copromotor 2: Dr. M.J.L. Kik
Datum en tijd: 29/3/2011, 14:30 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie