Professorenprotest in Den Haag

Collegevoorzitter mr. Yvonne van Rooy, rector magnificus prof. dr. Hans Stoof en aankomend rector prof. dr. Bert van der Zwaan nemen vrijdag, 21 januari 2011, met ruim 120 Utrechtse hoogleraren deel aan het zogenaamde professorenprotest in Den Haag.

Gezamenlijk met naar verwachting honderden hoogleraren van andere Nederlandse universiteiten uiten zij met het protest hun zorgen over de gevolgen van de kabinetsplannen om te bezuinigen op het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van Nederland dat meer dan 500 professoren uit het hele land in Den Haag bij elkaar komen in een Bijzondere Academische Zitting, waar Cees Veerman hoofdspreker is. De zitting wordt vooraf gegaan door het cortège, een officiële tocht in toga, van de hoogleraren door Den Haag. De bijeenkomst is georganiseerd door de 14 rectoren van de Nederlandse universiteiten.

Zorg over onderwijs en onderzoek
De hoogleraren maken zich zorgen over de voornemens van het kabinet. Ze komen bij elkaar om deze zorg over de toekomst van Nederland te uiten en het grote belang van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek voor Nederland te onderstrepen. Het kabinet Rutte wil een plek in de top 5. Ook kiest het voor de uitvoering van het advies Veerman voor een beter presterend hoger onderwijs. De voorgenomen bezuinigingen staan hier volgens de protestanten haaks op. Op de Bijzondere Academische Zitting in Den Haag zal worden uiteengezet welke alternatieven er zijn.

Universiteit Utrecht
Vanuit de Universiteit Utrecht zullen ook zo’n dertig medewerkers en leden van medezeggenschapsraden meedoen aan het protest. Zij lopen niet mee in het cortège, maar zullen aanwezig zijn bij de zitting in de Anton Philipszaal.

Studentenprotest
In de middag vindt op het Malieveld de manifestatie van de studenten plaats. Volgens de laatste berichten zijn daar zo’n elfduizend aanmeldingen voor.

Plaats een reactie