Professionals en experts omarmen ouder- en kindcentra

Het afgelopen jaar heeft leidinggevend Julius onderzoeker dr. Henk van Stel met zijn collega’s twee vragen beantwoord over de Amsterdamse Ouder- en Kind Centra (OKC’s), die elders in Nederland Centra voor jeugd en Gezin (CJG’s) heten.

De twee vragen zijn:

1. Wat is en wordt de samenwerkingsrelatie tussen de OKC’s en de eerstelijns gezondheidszorg?
2. Wat is en wordt de samenwerkingsrelatie tussen OKC’s en het onderwijs?

Het onderzoek is uitgevoerd langs drie sporen, ten eerste via een documentenstudie, ten tweede door middel van een interviewronde onder medewerkers van de uitvoerende partijen – de GGD en de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra – en onder zorgverleners die met de OKC’s samenwerken. Ten derde vond een interviewronde plaats onder experts uit het werkveld, de wetenschap en het beleid.

Hieronder vat ik samen wat eerstelijnszorg professionals en experts vonden over de samenwerking met de eerstelijn. Over de relatie OKC met het onderwijs verschijnt in de volgende nieuwsbrief een bericht. Bijna alle professionele respondenten zien de meerwaarde van de OKC’s in de korte lijnen tussen zorgprofessionals en de laagdrempeligheid van de zorg voor kinderen en ouders. Er zijn veel respondenten die nu buiten het OKC werkzaam zijn maar graag een plaats zouden willen in het OKC. De lijnen tussen zorgprofessionals zijn dan korter, multidisciplinair overleg kan makkelijker plaatsvinden en zorg is toegankelijker voor kinderen en hun ouders. De verschillende overleggen tussen verschillende zorgprofessionals worden als waardevol beschouwd.

Om te zorgen voor een goede doorgaande lijn in de jeugdgezondheidszorg is het belangrijk dat de verschillende partners genoeg ruimte hebben om samen te werken. Verschillende disciplines nemen nu deel aan de multidisciplinaire overleggen zonder daarvoor betaald te krijgen. De tijd die in overleg wordt gestopt, gaat af van de tijd die aan productieve werkzaamheden besteed kan worden en is afhankelijk van ieders persoonlijke inzet.

Wat duidelijk naar voren kwam in de interviewronde onder de experts, was dat de zorgverlening rondom het kind georganiseerd moet worden en dat instellingen daaraan ondergeschikt zijn. Er is een voorkeur voor een centrum waar samenwerking is tussen alle zorgverleners die bij een gezin betrokken zijn. Om de OKC’s zo herkenbaar mogelijk te maken, moeten ze eenzelfde eenduidig loket zijn. Grote verschillen in structuur, aanbod en doorverwijzingen zijn ongewenst.

Ook moet vermeden worden dat de nadruk op te intensieve zorg komt te liggen, om de laagdrempeligheid te behouden. De aanwezigheid van verloskunde en kraamzorg wordt wel belangrijk gevonden. Het Julius rapport kun je inzien door hier te klikken.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie