Prof.dr. Peter Deen “Moleculaire oorzaken van de verstoringen in het watermanagement van de mens”

Zoetwater is essentieel voor ons leven op aarde. De hoeveelheid zoetwater op aarde is echter beperkt, onevenwichtig verdeeld en wordt verspild, met grote problemen als gevolg. Water is essentieel voor leven. Als mens bestaan we voor 70 procent uit water.

Daarnaast speelt water een belangrijke rol bij fysiologische processen zoals zweten en ademhaling, en vervoer en uitscheiding van hormonen en lichaamsafvalproducten via het bloed en urine.

Om deze processen goed te laten verlopen heeft de mens een goede regulatie van de waterbalans ontwikkeld. Deze waterbalans wordt gestuurd door de osmolariteit en volume van ons bloed. Verstoringen van de waterbalans leiden tot hypernatremie (te weinig water; verzilten) of hyponatremie (te veel water; verzuipen), komen vaak voor bij bijvoorbeeld hartfalen, zwangerschapsvergiftiging en levercirrose, en hebben serieuze gevolgen voor de mens.

In zijn oratie toont prof.dr. Peter Deen, hoogleraar Cellulaire Fysiologie, de parallellen tussen het in vivo watermanagement van de mens en het geologische watermanagement, waar Nederland en prins Willem-Alexander zo bekend om staan.

Prof. Deen onderzoekt de moleculaire oorzaken van de verstoringen in het watermanagement van de mens, om op basis daarvan therapieën te ontwikkelen. Hij zal enkele verrassende potentiële therapieën bespreken.

Biografie
Prof.dr. Peter Deen (Bovenkarspel, 1960) is hoogleraar Cellulaire Fysiologie bij de Radboud Universiteit. Hij studeerde biologie aan de VU Amsterdam en specialiseerde zich de moleculaire en celbiologie. Hij promoveerde in 1991 aan de Radboud Universiteit. Prof. Deen werkt sinds 1991 bij de afdeling (Cel)Fysiologie in het Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences. Van 1991 tot 1993 als postdoc, van 1993 tot 1998 als KNAW-fellow, sinds 1999 als universitair docent en sinds 2002 als universitair hoofddocent. Prof. Deen is een van de weinige deskundigen waterbalansregulatie in de wereld. In 2006 verwierf hij een Vici-subsidie voor zijn onderzoek naar de rol van de nier en de regulatie van de zout- en waterhuishouding in het lichaam.

Oratie
Spreker: de heer prof. dr. P.M.T. Deen
Titel oratie: In Vivo watermanagement. Van verzilten tot verzuipen
Datum: vrijdag 7 januari 2011, 15:45 uur
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit: Faculteit der Medische Wetenschappen

Plaats een reactie