Prof. dr. Jan Gerris “Partnerrelaties en de volgende generaties “

Intergenerationele overdracht is een van de meest weerbarstige vraagstukken in de gezinspedagogiek. Familiebanden zijn vaak warm en weldadig, maar soms ook knellend en gewelddadig. Negatieve gezins- en opvoedingsrelaties kunnen over generaties heen hun invloed laten gelden. Zo komt mishandeling vaak terug in de volgende generatie, maar soms ook niet. Er is dus continuïteit en discontinuïteit. Tot nu toe lag het accent vooral op de herhaling van negatieve gezinsrelaties; naar overdracht van positief ouderschap is veel minder gekeken.

Dat geldt nog sterker voor de overdracht van kwaliteiten van partnerrelaties van generatie op generatie. We weten dat echtscheidingskansen overgedragen worden. Maar hoe zit het dan met niet-gescheiden gezinnen? Werken positieve partnerrelaties ook door in volgende generaties ?

In zijn afscheidscollege analyseert Jan Gerris, hoogleraar Gezinspedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen, intergenerationele verbanden van partnerrelaties. Hij gaat na welke overdrachtsmechanismen de kwaliteit van romantische relaties van jongvolwassenen zouden kunnen verklaren.

Biografie
Prof. dr. J.R.M. is sinds 1983 hoogleraar Gezinspedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij bestudeert gezinsprocessen, gaat na wat voor effect deze hebben op (de persoonlijkheid van) kinderen en ouders en waardoor gezinsrelaties en ouder-kindrelaties disfunctioneren.

Het Nijmeegse gezinsonderzoek kent diverse toepassingen in de praktijk. Zo ontwikkelde Gerris samen met collega’s de Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (NOSI) en de Nijmeegse Opvoedings Vragenlijst (NOV).

Afscheidscollege
– Spreker: de heer prof. dr. J.R.M. Gerris
– Titel afscheidscollege: Partnerrelaties van grootouders (G1), ouders (G2) en jong-volwassen kinderen (G3). Intergenerationele transmissie
– Datum: vrijdag 28 januari 2011, 15:00 uur
– Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
– Faculteit: Faculteit der Sociale Wetenschappen

Plaats een reactie