Proefveld voor nieuwe natuur in Polder Oukoop

De provincie Zuid-Holland legt een proefveld voor nieuwe natuur aan in Polder Oukoop, bij de Reeuwijkse plassen. Het proefveld is 3,6 hectare groot. Hier worden nieuwe typen natuur uitgeprobeerd, die later in de omgeving worden aangelegd. Het veld is klaar in september en wordt gebruikt tot 2016.

Veranderingen zichtbaar
De sloten rond het veld zijn verbreed, zodat in het water en aan de waterkant nieuwe natuur kan ontstaan. Op het land komt gras voor de koeien en weidevogels. De omgeving wordt op deze manier geschikt gemaakt voor natuur en landbouw. Ook kunnen omwonenden en recreanten zien hoe de verandering van Polder Oukoop vorm krijgt.

Oplossing
De polder Oukoop biedt voor traditionele landbouw geen uitzicht meer. De melkveehouders zijn weggetrokken of hebben hun bedrijf gestaakt. Polder Oukoop dreigt hierdoor zijn vitaliteit te verliezen.

Het enig overgebleven boerenbedrijf in de polder is eigendom van familie De Goeij. Zij ziet wel kansen om landbouw en natuurbeheer te combineren in een levensvatbaar bedrijf. De familie beheert ook het proefveld, zodat meteen praktijkervaring wordt opgedaan. De oplossing voor een goede toekomst van Oukoop komt dus uit het gebied zelf.

Meer informatie
Het proefveld is te zien vanaf het Wierickepad, tussen de Reeuwijkse plassen en Driebruggen. De grond is eigendom van Staatsbosbeheer en Watersnip Advies ontwikkelde de bijbehorende natuurstreefbeelden. Lees meer op de webpagina Oukoop en omgeving.

Plaats een reactie