Proeffabriek voor duurzame chemie

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) opende maandag 23 mei 2011 in het Rotterdamse Botlekgebied Plant One, een nieuwe testfabriek voor de chemische sector. De fabriek kwam mede door een startsubsidie van EL&I en nauwe samenwerking met onder meer de gemeente, havenbedrijf en het bedrijfsleven tot stand.

Energieverbruik
De nieuwe fabriek vult het gat tussen kennis uit het laboratorium en echte volledige productie. Plant One helpt bedrijven en onderzoeksinstellingen om innovatieve technologieën in de (bio)chemische procesindustrie te testen en te demonstreren. Voor de chemische industrie is dit extra belangrijk vanwege het grote energiegebruik. Goed en gedegen testen helpt bij het verduurzamen en nog kennisintensiever maken van de chemie.

Lager energiegebruik
De in Plant One gedemonstreerde en gebruikte technologieën zijn vooral gericht op lager energiegebruik, efficiënter gebruik van grondstoffen, verwerken van reststromen, minder uitstoot van schadelijke stoffen, minder ruimtegebruik en het benutten van alternatieven voor fossiele grondstoffen. Plant One beschikt verder over een koepelvergunning waardoor het vergunningsproces voor deelnemende bedrijven en instellingen maar enkele weken duurt in plaats van maanden of zelfs jaren. Verhagen roemde deze aanpak in zijn toespraak en stelde het als voorbeeld voor de inrichting van de Tweede Maasvlakte.

Chemie is topsector
Met de fabriek kan de chemie in Nederland volgens Verhagen zijn sterke positie verder uitbouwen en nog kennisintensiever worden. Met 65.000 werknemers en 20% van de export is het een belangrijke economische sector voor ons land. ‘Het is dan ook niet voor niks één van de negen topsectoren in het nieuwe bedrijfslevenbeleid’, aldus Verhagen.

Plaats een reactie