Proef met eenvoudiger regels voor kort verblijvende kennismigranten

Op 1 januari 2012 start een proef om het ook voor kennismigranten die korter dan drie maanden in ons land verblijven mogelijk te maken een eenvoudige procedure te volgen. De proef duurt twee jaar en stopt op 30 december 2013. In de tussenliggende periode zal onderzocht worden of dit voor kennismigranten en hun werkgevers nuttig is en of de proef wordt omgezet in een definitieve regeling.

De afgelopen jaren is gewerkt aan het aantrekkelijker maken van Nederland voor kennismigranten. Voor kennismigranten die langer dan drie maanden naar Nederland komen is de Kennismigrantenregeling ingevoerd. Bedrijven hoeven dan geen tewerkstellingsvergunning (twv) aan te vragen. Voor een verblijf van minder dan drie maanden moeten werkgevers van kennismigranten nu wel een twv aanvragen.

De proef houdt in dat bij aanvraag van de twv niet wordt getoetst aan het prioriteitgenietend aanbod en dat ook de bijbehorende termijn van ten minste vijf weken voor vacaturemelding niet aan de orde is. Hierdoor kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) binnen twee weken (streeftermijn) na een complete aanvraag een vergunning verstrekken.

Alleen werkgevers die door de IND zijn toegelaten tot de kennismigrantenprocedure kunnen in aanmerking komen voor deze regeling. Een overzicht van deze werkgevers verschijnt op de website van de IND onder het blokje werkgevers.

De tekst van de nieuwe regeling is te vinden in: Staatscourant 21341 van 28 november 2011.