Proef betere aansluiting school en buitenschoolse opvang

In 2012 start in enkele gemeenten een proef met ‘sluitende dagarrangementen’ voor 4- tot 12-jarigen. In deze pilotgemeenten, die begin 2012 bekend worden gemaakt, gaan scholen en buitenschoolse opvang intensiever samenwerken om een meer sluitend aanbod voor werkende ouders te kunnen bieden.

Dat staat in de kabinetsreactie op het advies ‘Tijden van de Samenleving’ van de Sociaal Economische Raad (SER), waarmee de ministerraad op voorstel van minister Van Bijsterveldt (OCW) en minister Kamp (SZW) heeft ingestemd.

Op dit moment werken 3 van de 4 Nederlandse vrouwen in deeltijd. Onderzoek wijst uit dat veel vrouwen bereid zijn meer uren te gaan werken of weer aan het werk te gaan als arbeid en zorg beter te combineren zijn.

Om scholen op lokaal niveau te ondersteunen, wil het kabinet de subsidie voor het Landelijk Steunpunt Brede Scholen met 3 jaar te verlengen.