Proces-verbaal voor illegale hondenhandelaar

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de dierenpolitie hebben in Gelderland op een locatie diverse honden van verschillende rassen aangetroffen die voor de verkoop bestemd waren.

De handelaar verkocht de puppies via Marktplaats. Voor bedrijfsmatige verkoop is een bewijs van vakbekwaamheid en een Uniek Bedrijfsnummer nodig en de eigenaar beschikte daar niet over. Daarvoor heeft de man een proces-verbaal gekregen.

Na diverse tips bij de NVWA, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de dierenpolitie leidde het spoor naar deze handelaar. Op de locatie werden 8 volwassen honden en 7 puppies aangetroffen.

De puppies zijn van het ras Golden Retriever en diverse kruisingen van kleine hondenrassen zoals Dwergkees, Maltezer, Shih-tzu en waren voor de verkoop bestemd. De dieren waren niet ziek of verwaarloosd. Daarom zijn de dieren niet weggehaald. Wel waren sommige honden niet goed gehuisvest en daarvoor heeft de man ook een proces-verbaal gekregen.

De hondenhandelaar is opnieuw te verstaan gegeven de verkoop te staken. De handelaar is bij de NVWA en de LID een bekende, omdat hij al eerder illegaal honden verkocht.

De NVWA heeft onverminderd aandacht voor het welzijn van dieren op primaire bedrijven. Bij vermoedens van illegale activiteiten op het gebied van hondenfokkerij en hondenhandel of dierenverwaarlozing kan men een melding doen via telefoonnummer 144.

Meer informatie
Dossier Hondenhandel

Plaats een reactie