Problematiek gokverslaving ernstig onderschat

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie wil het gokken op internet vrijgeven. De Tweede Kamer vreest dat het aantal mensen en vooral jongeren met een gokverslaving zal toenemen. Zij constateert dat de plannen om gokverslaving te voorkomen zwaar tekort zullen schieten. Zolang Teeven dat niet verbetert, mag hij van de Kamer niet verder met zijn moderniseringsplannen.

Jongeren raken sociaal ontregeld, ouders lossen schulden af

Onwetendheid over verslavingsproblematiek onder veel politici
RoderSana, Nederlands eerste gespecialiseerde resort voor personen met een verslaving, constateert dat politici momenteel niet op de hoogte zijn van de omvang van de door gokken veroorzaakte verslavingsproblematiek. Volwassenen en vooral jongeren gokken in toenemende mate via het internet. Dit gebeurt op websites van buitenlandse aanbieders, waarop de Nederlandse overheid geen invloed heeft. Of een goksite legaal of illegaal is, de gokkende consument laat zich hierdoor in het geheel niet afschikken.

Vooral de succesverhalen van “vriendjes” enthousiasmeren veel volwassenen en jongeren om snel en gemakkelijk veel geld te kunnen winnen. Met name ‘s nachts, tijdens langdurige sessies, wordt veel geld vergokt. Hierdoor kunnen verslaafde gokkers voor vele tienduizenden euro’s aan schulden opbouwen, crimineel gedrag ontwikkelen en ernstig sociaal ontregeld raken.

Verslavingsproblematiek kinderen veroorzaakt schuldenlast bij ouders
RoderSana pleit er voor om in een zo vroeg mogelijke fase contact te zoeken met professionele hulpverleners. Te vaak zien haar behandelaars dat ouders zich schamen voor het gedrag van hun eigen kind. In vele gevallen nemen de ouders dan ook de enorme schuldenlast op zich zonder dat de feitelijke gokverslaving wordt aangepakt. De ouders worden niet alleen met de schuld van hun kind belast, de verslaving neemt veelal ernstiger vormen aan waardoor de problemen binnen de gezinnen tot onhoudbare situaties leiden.

Bij verslaving mag geen tijd worden verloren. Mensen met een gokverslaving kunnen nagenoeg altijd geholpen worden in hun eigen regio, opname in een kliniek is meestal niet vereist.

Op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten heeft RoderSana effectieve behandelmethodieken voor alle vormen van verslavingsgedrag ontwikkeld. Deze behandelingen zijn per direct toegankelijk, zonder wachttijden.

Voor verdere informatie over RoderSana, www.rodersana.nl.

Plaats een reactie