Proactieve samenwerking rondom diabetes in de gezondheidszorg

De implementatie van de zorgstandaard Diabetes is onvoldoende, zo concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De inspectie acht het noodzakelijk dat de zorggroepen de Zorgstandaard Diabetes verder implementeren zodat de kwaliteit van de zorg voor diabetespatiënten verbetert, zo blijkt uit het rapport wat recentelijk is verschenen.

Diabetesvereniging Nederland neemt haar verantwoordelijkheid hierin serieus en biedt andere betrokkenen daarbij graag enkele handreikingen; op naar een betere samenwerking en verbetering van de zorg voor patiënten met diabetes! DVN benadrukt dat de diabeteszorg in Nederland in de laatste decennia aanzienlijk is verbeterd, maar streeft uiteraard naar (nog) betere zorg waarin de patiënt centraal staat.

Implementatie is belangrijk
Diabetesvereniging Nederland (DVN) is als belangenbehartiger van mensen met diabetes actief in Nederland. DVN is als patiëntenvereniging lid van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en betrokken bij vele projecten waarbij door samenwerking met andere beroepsgroepen en belangenverenigingen de zorg voor diabetespatiënten verbetert. “De producten die wij samen met andere partijen ontwikkelen vanuit bijvoorbeeld het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD) dienen in veel gevallen nog te worden geïmplementeerd. Het is van belang dat deze producten ook door anderen worden overgenomen met als doel de zorg voor patiënten verder te optimaliseren.” vindt Maarten Ploeg, directeur Diabetesvereniging Nederland.

Zelfmanagement, who cares?
In de afgelopen jaren is er in de diabeteszorg veel veranderd, zelfmanagement door de patiënt wordt steeds belangrijker. DVN wil mensen met diabetes daarbij zo goed mogelijk van dienst te zijn en hen faciliteren in het zo goed mogelijk managen van hun gezondheid. Die rol ligt namelijk ook bij de patiënt, niet alleen bij de zorgverlener. Een belangrijk deel van onze producten en diensten is hierop afgestemd, neem als voorbeeld de Zorgwijzer. De Zorgwijzer is samen met de Nederlandse Diabetes Federatie ontwikkeld om de patiënt inzicht te geven waar hij recht op heeft in de zorg voor zijn diabetes. Er zijn er reeds twee klaar (Diabetes type 2 en Jongeren en diabetes) en beschikbaar via www.dvn.nl, binnenkort verschijnen er nog twee (Diabetes type 1 en Zwangerschap en diabetes). Daarnaast is mijnzorgpagina.nl een voorbeeld van een DVN-initiatief wat is ontwikkeld met als doel het beter managen van de eigen diabeteszorg.

Continue verbetering van patiëntenzorg
DVN maakt zich druk om de toekomst van diabeteszorg en heeft haar lijnen open naar het College voor Zorgverzekeringen en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ontbreken van preventieve zorg geeft onnodige risico’s, wij zien het als onze taak om zowel de minister als de zorgverzekeraar hierover te informeren. Wij signaleren knelpunten en tekortkomingen door onderzoeken en meldpunten vanuit onze achterban en we strijden om de gevolgen voor onze achterban zo klein mogelijk te houden. DVN blijft haar aanbod producten en diensten verder verbeteren en zoekt proactief de mogelijkheden voor samenwerking op. Natuurlijk stellen we hierin onze expertise graag beschikbaar als het gaat om het verbeteren van diabeteszorg.

2 gedachten over “Proactieve samenwerking rondom diabetes in de gezondheidszorg”

  1. Een mooi voorbeeld van deze nieuwe aanpak is de pilot in samenwerking met Thoon, bij de thema-avonden in het najaar in de Grolsch Veste waarbij st. Tinkerbell Patiëntencoach de training van de begeleiders die avonden verzorgd. Doel is om beter aan te sluiten bij de mogelijkheden en beperkingen die mensen met diabetes ervaren. Tijdens de drie avonden zelf zijn wij ook aanwezig om uit te leggen wat wij voor patiënten kunnen doen als patiëntencoach.

    Beantwoorden

Plaats een reactie