Privé ongevallen leiden tot groot gebruik van spoedeisende zorg

In de periode 2004-2008 overleden jaarlijks gemiddeld 3.300 mensen per jaar na een ongeval, vooral door privé ongevallen. Verkeersongevallen nemen een tweede plaats in en dalen over de genoemde periode met 30%. Jaarlijks bezoeken 1,9 miljoen mensen een afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis: 57% in verband met ernstige symptomen zoals pijn op de borst en 43% vanwege letsel door een ongeval.

Die 43% bestaat vooral uit patiënten met letsel opgelopen in en rond het huis. Sportletsel, bedrijfsongevallen en verkeersletsel scoren lager. Negentien procent van het arbeidsverzuim komt door letsel opgelopen in de privé-sfeer.

Minister Klink spreekt van een onderschat gezondheidsprobleem en wil letselpreventie prioriteit geven in de volgende preventienota (Kamerstuk 7 januari 2009). Al deze gegevens staan te lezen in de Kerncijfers letsel door ongevallen, geweld en automutilatie van de Stichting Consument en Veiligheid. Je treft het rapport aan op www.veiligheid.nl.

Op het tiende Spoedzorg Congres op vrijdag 17 september houdt ondergetekende een workshop over preventie van spoedzorg. Ik gebruik hierbij bovenstaande gegevens. Want minder privé letsels leiden tot minder SEH patiënten en minder ziekteverzuim.

Mijn workshop is één van de twintig die plaats vinden over actuele onderwerpen. De workshops vinden plaats na plenaire inleidingen over de huisartsen spoedzorg in Europa in vergelijking met die in Nederland (de Deense hoogleraar Frede Olesen), over het inkoopbeleid van zorgverzekeraars (directeur Zorginkoop AGIS Herman Flens, arts) en over de toekomst van samenwerking van huisartsenposten en SEH’s, dr. P.Giesen).

Wil je met mij meedenken over preventie van spoedzorg? Wil je luisteren en discussiëren met de plenaire inleiders? Wil je ook de andere workshops bezoeken? Klik dan hier, lees de prachtig vormgegeven brochure en meld je aan.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie