Privatisering ambulances Amsterdam

De gemeente Amsterdam zet, tegen de wens van personeel en gemeenteraad, de privatisering van de oudste ambulancedienst van Nederland en van de Amsterdamse ambulancemeldkamer in gang. Dit zonder de vakbonden daarbij te betrekken.

Het college B&W van Amsterdam wil nog voor de zomer het ambulancevervoer van de GGD, inclusief de meldkamer, verkopen aan het particuliere Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam (VZA). De VZA is eigendom van het Academisch Medisch Centrum (AMC). Het college legitimeert deze stap door te wijzen op de nieuwe Wet op de Ambulancezorg. Hieruit komt voort dat er in Amsterdam nog maar voor een ambulancevergunninghouder plaats is. De wet is echter nog in de maak en vakbond Abvakabo FNV roept de gemeente dan ook op om geen overhaaste beslissingen te nemen.

Mee met de ambulance in Amsterdam om te praten over het gedrag van andere weggebruikers.

Abvakabo FNV is furieus omdat zij niet is ingelicht. “De wensen van betrokken werknemers worden totaal genegeerd en mogelijk worden andere ziekenhuizen dan het AMC de dupe nu het AMC als eigenaar wel heel veel de regie krijgt over het ambulancevervoer in de Amsterdamse regio”, aldus Fred Seifert, bestuurder bij de vakbond. “De VZA is namelijk voor 100 procent eigendom van het AMC. En het AMC heeft sommige patiënten liever dan andere. De VZA kan straks, omdat zij ook de meldkamer onder haar krijgt, het ambulancevervoer ten gunste van het AMC beïnvloeden. Dit kan weer ten nadele van andere grote ziekenhuizen in deze regio uitpakken.”

Met deze privatisering raakt de gemeente haar directe zeggenschap en daarmee de regie kwijt over de ambulancemeldkamer. Deze meldkamer werkt als een centrum in de veiligheidsregio ook nauw samen met politie, brandweer en rampendienst en heeft tot nu het zieken-en ambulance-vervoer altijd over de zorginstellingen onafhankelijk verdeelt. “Die zeggenschap en onafhankelijkheid komt nu te liggen bij een particuliere onderneming: de VZA, dat graag winst maakt door de kosten op, bijvoorbeeld personeel, hun opleidingen en materieel te drukken”, aldus Seifert.

De gemeenteraad heeft in september 2010 al duidelijk gemaakt dat de gemeente Amsterdam deze meldkamer niet mocht privatiseren en dat de mogelijkheid onderzocht moest worden om de vergunning voor de gemeente te behouden. De raad wilde dat de wethouder dat als voorkeursoptie zou onderzoeken, maar dat is vooralsnog niet gebeurd.

De gemeente gaat er van uit dat de VZA de gehele ambulanceboedel van de GGD overneemt. Maar of het GGD-personeel, nu nog met ambtenarenstatus, straks onder dezelfde voorwaarden bij de VZA kan werken, is nog maar de vraag. Abvakabo FNV is daar nog niet over in gesprek en beraadt zich op stappen.

Plaats een reactie