‘Privacyschending’ overvallers is noodkreet

Het eigenhandig openbaar maken van beelden van dieven en overvallers is een noodkreet van ondernemers. Dat zeggen ondernemingsorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op het voornemen van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) om ondernemers en particulieren hiervoor te beboeten met 25.000 euro.

De ondernemersorganisaties vinden een boete veel te voorbarig en zien een oplossing eerder in verdere samenwerking tussen politie, gemeenten en bedrijfsleven, zoals binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Het CBP stelt dat het vrijgeven van beelden van verdachten is voorbehouden aan politie en justitie. Een ondernemer of particulier die de beelden openbaar maakt, schendt het recht op privacy van de verdachte en riskeert, volgens het voornemen van het CBP, een boete van 25.000 euro. ‘Een absurd hoog bedrag’ volgens MKB-Nederland en VNO-NCW.

Bij gebrek aan een goed overleg met politie en gemeenten voelen winkeliers en pompstationhouders zich vaak gedwongen om het heft in eigen handen te nemen. Ondernemers weten dat zij met het openbaar maken van de beelden eigenlijk hun boekje te buiten gaan maar tegelijkertijd denken zij dat dit de enige manier is om de daders te pakken.

Deze noodgreep van ondernemers is een serieus signaal richting de politie en de politiek, zeggen de ondernemingsorganisaties. MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten daarom voor intensiever overleg tussen bedrijfsleven, politie en gemeenten om criminaliteit aan te pakken. Zij hebben zeergoede ervaringen met het KVO. Een effectieve manier om samen met overheid en ondernemers te werken aan het schoon, heel en veilig maken en houden van winkelgebieden en bedrijventerreinen.

Plaats een reactie