‘Privacyschending’ overvallers is noodkreet

0
575

Het eigenhandig openbaar maken van beelden van dieven en overvallers is een noodkreet van ondernemers. Dat zeggen ondernemingsorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op het voornemen van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) om ondernemers en particulieren hiervoor te beboeten met 25.000 euro.

De ondernemersorganisaties vinden een boete veel te voorbarig en zien een oplossing eerder in verdere samenwerking tussen politie, gemeenten en bedrijfsleven, zoals binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Het CBP stelt dat het vrijgeven van beelden van verdachten is voorbehouden aan politie en justitie. Een ondernemer of particulier die de beelden openbaar maakt, schendt het recht op privacy van de verdachte en riskeert, volgens het voornemen van het CBP, een boete van 25.000 euro. ‘Een absurd hoog bedrag’ volgens MKB-Nederland en VNO-NCW.

Bij gebrek aan een goed overleg met politie en gemeenten voelen winkeliers en pompstationhouders zich vaak gedwongen om het heft in eigen handen te nemen. Ondernemers weten dat zij met het openbaar maken van de beelden eigenlijk hun boekje te buiten gaan maar tegelijkertijd denken zij dat dit de enige manier is om de daders te pakken.

Deze noodgreep van ondernemers is een serieus signaal richting de politie en de politiek, zeggen de ondernemingsorganisaties. MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten daarom voor intensiever overleg tussen bedrijfsleven, politie en gemeenten om criminaliteit aan te pakken. Zij hebben zeergoede ervaringen met het KVO. Een effectieve manier om samen met overheid en ondernemers te werken aan het schoon, heel en veilig maken en houden van winkelgebieden en bedrijventerreinen.

Vorig artikel‘We moeten terug naar de oorsprong van het gedoogbeleid’
Volgend artikelSymposium Literatuur en Geneeskunde
Avatar
VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. De bij VNO-NCW aangesloten bedrijven en (branche)organisaties - tezamen zo'n 115.000 ondernemingen - vertegenwoordigen 90 procent van de werkgelegenheid in de Nederlandse marktsector. VNO-NCW werkt via een gemeenschappelijk beleidsbureau nauw samen met MKB-Nederland, de ondernemingsorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast zijn aan VNO-NCW vijf regionale werkgeversverenigingen verbonden. VNO-NCW behartigt de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven zowel op nationaal als op internationaal niveau. De belangenbehartiging is gericht op het in stand houden en verder verbeteren van het ondernemings- en vestigingsklimaat voor Nederlandse ondernemingen en voor buitenlandse ondernemingen die in of vanuit Nederland willen opereren.