Prinsjesdag is bittere pil voor de patiënt

0
666

De maatregelen die het kabinet voorstelt om de kosten in de zorg in bedwang te houden, raken vooral de patiënt. De KNMP maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van noodzakelijke medicijnen voor grote groepen patiënten. Volgens de KNMP zijn er andere methoden om te snijden in de zorgkosten.

Dure medicijnen alleen op afstand beschikbaar
Het ziet er naar uit dat bepaalde dure medicijnen waaronder HIV-remmers binnen afzienbare tijd alleen nog op afstand beschikbaar zijn voor patiënten. Dit betekent dat patiënten naar het ziekenhuis moeten om hun medicijnen en voorlichting te krijgen. HIV-patiënten en andere patiënten met dure medicijnen kunnen nu terecht bij apotheken dichtbij huis voor goede zorg, hetgeen een speerpunt van het kabinet is. Voor de KNMP is deze verschraling van de zorg onacceptabel. Juist deze patiënten slikken veel verschillende middelen en hebben daarom goede farmaceutische zorg dichtbij huis nodig.

Maagzweer voor maagzuurpatiënten
Voor steeds meer medicijnen geldt dat patiënten in de buidel moeten tasten. Daar waar een bezoek aan de huisarts gratis is en blijft, moet voor een antibioticumkuur vaak het volle pond worden betaald omdat deze volledig onder het, straks nog hogere, eigen risico, valt. Maagzuurremmers verdwijnen zelfs uit het pakket. Dat komt de samenleving uiteindelijk zuur te staan. Deze medicijnen voorkomen maagbloedingen en daarmee vervelende en dure ziekenhuisopnamen. Ook is de KNMP bezorgd over het snijden in de stoppen met roken programma’s omdat dit voor rokers een drempel opwerpt om de sigaret te doven, met als gevolg negatieve effecten op hun gezondheid.

Papieren tijger nog niet getemd
Volgens de KNMP zijn er andere, meer patiëntvriendelijke, maatregelen die eerst ingevoerd zouden moeten worden. Zoals het snijden in de bureaucratie. Voorbeeld hiervan is het preferentiebeleid van zorgverzekeraars dat de afgelopen jaren de kosten van medicijnen heeft doen dalen. Maar tegenwoordig is het een papieren tijger en de uitvoering is bovendien patiëntonvriendelijk. Per apotheek is één FTE’er aan het werk met het invullen van de benodigde papierwinkel. Daarom stelt de KNMP voor het preferentiebeleid af te schaffen voor medicijnen waarvan de prijs tot op de bodem is gezakt.

KNMP koersvast naar 2012 met Nationaal Routeplan Farmacie
De KNMP is blij met het voornemen van de regering om het bekostigingssysteem voor de farmaceutische zorg zo in te richten dat goede farmaceutische zorg beter beloond wordt. De KNMP is hard aan het werk om deze stelselwijziging richting 2012 in goede banen te leiden middels het Nationaal Routeplan Farmacie. Daar zijn echter wel randvoorwaarden voor nodig. Zo moet onnodige wet- en regelgeving worden geschrapt. Bovendien moet er een goede elektronische infrastructuur zijn om met andere zorgverleners samen te kunnen werken. Apothekers kunnen alleen goede farmaceutische zorg leveren als ze op de hoogte zijn van de alle relevante patiëntgegevens.