Prinses Margriet beschermvrouwe KNCV Tuberculosefonds

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden is beschermvrouwe geworden van KNCV Tuberculosefonds. Hiermee is een historische band opnieuw vorm gegeven, 100 jaar nadat Koningin Emma haar naam gaf aan de Emma-bloemactiviteiten van de Nederlandse Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose, de voorloper van KNCV Tuberculosefonds.

Peter Gondrie, Algemeen Directeur van KNCV Tuberculosefonds: “Wij zijn bijzonder trots en vereerd dat Prinses Margriet onze beschermvrouwe wil zijn en ons wil steunen in de strijd tegen tuberculose en armoede. Haar persoonlijke interesse voor onze missie zal van onschatbare waarde zijn in de cruciale fase waarin de internationale tbc-bestrijding zich de komende jaren bevindt”.

KNCV Tuberculosefonds maakt zich vooral grote zorgen over de stagnerende opsporing en behandeling van multiresistente tuberculose (MDR-tbc). Als dit niet verbetert, halen we de Millenniumdoelstellingen voor 2015 niet. Tussen 1995 en 2008 zijn 36 miljoen mensen van tuberculose genezen en 8 miljoen tbc-sterfgevallen voorkomen. Ondanks het grote aantal genezen patiënten zijn er nog steeds miljoenen mensen met tuberculose die geen toegang hebben tot goede gezondheidszorg.

Plaats een reactie