Prins Constantijn eert erfgoed van zijn vader

0
536

In het bijzijn van erevoorzitter ZKH Prins Constantijn wordt op 6 september 2011 om 17.00 uur in het Vredespaleis in Den Haag stilgestaan bij het vijftienjarig bestaan van het Prins Claus Fonds.

Prins Claus Fonds beschermt en stimuleert 15 jaar cultuur en vrijheid van expressie in ontwikkelingslanden

Bij die gelegenheid zal de Prins het eerste exemplaar van een handboek voor culturele noodhulp overhandigen aan een aantal organisaties en individuen dat het Fonds steunt. Het boek ‘Cultural Emergency in Conflict and Disaster’ is samengesteld door het Prins Claus Fonds en wordt uitgegeven door NAi Uitgevers. Het bevat een onverschrokken pleidooi voor cultuur als fundamentele factor voor de opbouw en het herstel van gemeenschappen getroffen door conflict en rampen.

Kunstenaars en intellectuelen als motor voor verandering
Het Prins Claus Fonds steunt kunstenaars en culturele organisaties in situaties en in gebieden waar de vrijheid van culturele expressie beperkt is door conflict, armoede, onderdrukking, marginalisatie of taboes. Zij zijn vaak degenen die de marges voor vrijheid van expressie oprekken, risico’s durven te nemen en anderen inspireren door hun werk. Zo spelen kunstenaars en creatieve geesten een grote rol in de omwentelingen in de Arabische wereld. Het Prins Claus Fonds wil hen een stem geven door hun initiatieven te steunen.

Het Fonds kent jaarlijks 11 prijzen, Prince Claus Awards, toe aan individuen en organisaties voor hun uitmuntende prestatie op het gebied van cultuur en ontwikkeling. Het Prins Claus Fonds onderhoudt een sterk netwerk in tientallen landen in Afrika, Azië en Zuid- en Midden-Amerika.

Culturele noodhulp
Getroffen door de plundering van het Nationale Museum in Bagdad zette het Prins Claus Fonds in 2003 het cultureel noodhulp programma op. Op dit terrein bestonden nog geen nationale of internationale initiatieven. Op veel plekken is snelle actie nodig om cultureel erfgoed te stabiliseren na een conflict of ramp. Van het door de tsunami getroffen Indonesië, Haïti na de aardbeving en het door cycloon Nargis getroffen Birma, tot cultureel belangrijke plaatsen die geleden hebben onder gewapende conflicten in Georgië, Libanon, de Palestijnse Gebieden en Kirgizië. Het Fonds heeft de afgelopen jaren culturele noodhulp verleend op meer dan 80 plekken in de wereld.

Het Prins Claus Fonds wordt financieel gesteund door het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Postcode Loterij. Sinds een paar jaar steunt een aantal private partijen het Fonds financieel en met expertise.

Vorig artikel25e Open Monumentendag op 10 en 11 september
Volgend artikelEuropese miljoenensubsidie voor elf UvA-onderzoekers
Het Prins Claus Fonds is opgericht op 6 september 1996 ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Z.K.H. Prins Claus, als waardering voor zijn inzet op het terrein van internationale samenwerking. Het Fonds werkt in navolging van de overtuiging van Prins Claus dat cultuur en ontwikkeling met elkaar verbonden zijn en dat mensen niet ontwikkeld worden maar dat zij zichzelf ontwikkelen. 

Het Fonds stelt zich ten doel om inzicht in culturen te vergroten, de wisselwerking tussen cultuur en ontwikkeling te bevorderen en internationale samenwerking te stimuleren. Cultuur bepaalt wie en waar je bent, geeft respect en identiteit aan individu en maatschappij, cultuur schenkt schoonheid, maakt onderwerpen bespreekbaar die anders verborgen blijven en kan een vrijplaats bieden in situaties die begrensd zijn door oorlog, politieke of religieuze regels. Het Fonds ziet cultuur als doel op zich en niet als middel. Het Fonds selecteert projecten en programma’s op basis van kwaliteit, originaliteit, engagement en ontwikkelingsrelevantie. Het Fonds werkt op plaatsen waar de nood hoog is. Deze plaatsen zijn vooral in landen die op de DAC lijst staan (voornamelijk in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied).