Primeur met ketenzorg oogpatiënten

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam biedt als eerste ziekenhuis in Nederland een nieuwe vorm van nazorg aan voor slechtziende patiënten voor wie oogheelkundige behandeling niet meer mogelijk is.

Tijdens het low vision spreekuur krijgen zij in één gesprek zowel advies over optische hulpmiddelen als gerichte informatie over ondersteuning bij het leven met een visuele beperking. Dit gebeurt in samenwerking met Koninklijke Visio en Low Vision Totaal. Zo krijgen deze patiënten in een vertrouwde omgeving in één bezoek de nazorg die ze nodig hebben.

Gesprek in vertrouwde omgeving
Visuele problemen grijpen diep in het menselijk bestaan in. Zeker als blijkt dat er therapeutisch en medisch gezien niets meer mogelijk is en het gezichtsvermogen slecht blijft. Een doorverwijzing naar Koninklijke Visio of Low Vision Totaal voor advies, onderzoek, revalidatie en hulpmiddelen is dan wenselijk. Door het (permanente) slechte zien zijn deze patiënten echter onzeker en ontdaan en ervaren zij het vaak als belastend om naar een andere zorglocatie te moeten gaan.

Het OLVG heeft als eerste ziekenhuis in Nederland op dit signaal geanticipeerd door een gecombineerd spreekuur te bieden waar de patiënt zowel door Visio als Low Vision Totaal tegelijk geholpen wordt. Hierdoor is de psychosociale drempel om verdere hulp en ondersteuning te zoeken laag omdat de patiënt tijdens één gesprek alle informatie krijgt, in plaats van meerdere gesprekken op verschillende locaties. Daarbij blijkt dat mensen het een geruststellende gedachte vinden dat het in de vertrouwde omgeving van het ziekenhuis plaatsvindt en dat de oogarts binnen handbereik is voor aanvullende medische vragen.

Low vision spreekuur
Het low vision spreekuur vindt een keer in de maand op donderdag plaats in de polikliniek Oogheelkunde van het OLVG. Slechtziende patiënten worden door de oogarts hiernaar doorverwezen. Tot op heden zijn 75 slechtziende mensen doorverwezen naar het spreekuur.

Stijging aantal slechtziende en blinde mensen
In 2009 waren er naar schatting 316.000 Nederlanders met een visuele beperking: 78.000 blinden en 238.000 slechtzienden. Van hen was 79,4% (251.000) 65+ en 72,2% (181.000) vrouw. Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor slechtziendheid en blindheid. Beide nemen snel toe vanaf het 65e levensjaar, bij vrouwen gemiddeld sneller dan bij mannen. De verwachting is dat door de vergrijzing meer mensen worden doorverwezen naar het low vision spreekuur.

Plaats een reactie