Primair onderwijs wil ambities waarmaken

De PO-Raad maakt zich ernstige zorgen over de toekomst van het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Door eerdere bezuinigingen hebben scholen dit schooljaar al 167 miljoen op jaarbasis minder te besteden dan vorig jaar. Enkele grote accountantskantoren melden dat scholen ondertussen moesten interen op hun reserves. Als de politiek verder gaat bezuinigen op het primair onderwijs heeft dat gevolgen voor de kinderen en voor de Nederlandse ambities om bij de internationale top te behoren.

Vandaag presenteert het demissionaire kabinet de miljoenennota. Hoewel de plannen beleidsarm zullen zijn, vreest de PO-Raad voor de gevolgen voor het primair onderwijs. “Eerdere bezuinigingen worden nu voelbaar. De rek bij scholen is er uit”, aldus Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad. “Veel schoolbesturen hadden in 2008 nog reserves achter de hand om tegenvallers op te vangen. Uit geluiden uit het veld blijkt dat de scholen vorig jaar al moesten interen op deze reserves. Dit wordt bevestigd door enkele grote accountantskantoren. Daar bovenop voelen de scholen nu ook duidelijk de bezuinigingen van in het totaal 167 miljoen, die op 1 augustus 2010 zijn ingegaan. Veel scholen moeten hierdoor personeel laten afvloeien.”

Groeiregeling
Kinderen mogen naar de basisschool zodra zij vier jaar zijn. De scholen in het primair onderwijs hebben dus te maken met een instroom gedurende het schooljaar. Met ingang van 1 augustus financiert het Rijk niet meer de groei van leerlingen per school. De overheid wil hiermee 46 miljoen bezuinigen. Voor een school met een grote toeloop van vierjarigen betekent deze bezuiniging dat ze niet altijd in de loop van het jaar een nieuwe klas kan vormen. De bestaande kleuterklassen van de betreffende school moeten dan groter worden.

Speciaal onderwijs
De politiek heeft het nieuwe stelsel rond Passend onderwijs nog niet tot stand gebracht, maar de bijbehorende bezuinigingen van 31 miljoen zijn al wel ingeboekt. Kervezee: “Per saldo betekent dit een bezuiniging per leerling, omdat er zich wel meer leerlingen aandienen, die extra zorg en aandacht nodig hebben. Indien het speciaal onderwijs deze leerlingen opneemt, moeten ze voor hetzelfde geld meer leerlingen opleiden. Maar als ze de leerlingen niet zouden opnemen, ligt het probleem bij het reguliere basisonderwijs. Deze scholen zijn nog niet toegerust om deze leerlingen op te vangen. We lopen daarom het risico dat er extra druk op leraren komt te staan en dat andere leerlingen hiervan nadeel ondervinden. De leerlingen die extra aandacht nodig hebben, kunnen hierdoor ergens voor ‘spek en bonen’ komen te zitten of zelfs op een wachtlijst terecht komen. Met alle gevolgen voor de leerlingen en voor de maatschappij.”

Ambities
Nederland is ambitieus op het gebied van zijn onderwijs. En terecht. Binnen tien jaar weer in de internationale top 5, geen talenten onbenut laten, kinderen het beste uit zichzelf laten halen…. bouwen aan betere toekomst door prioriteit te leggen bij het onderwijs. Het kan en het moet. Het primair onderwijs pakt deze uitdaging graag op. Schoolbestuurders, schoolleiders en leraren werken hard aan de professionalisering van de sector en verhoging van de leeropbrengsten. Om hun aandacht niet af te leiden van deze opdracht, vraagt de PO-Raad aan de politiek om aan de noodzakelijke randvoorwaarden te voldoen: geen verdere bezuinigingen, voldoende compensatie voor de gestegen kosten, en duurzaamheid en duidelijkheid in de regelgeving.

Plaats een reactie